Nieuws

 • 18.01.2019

  NIEUW: STEUNPUNT GEESTELIJKE GEZONDHEID


 • 18.01.2019

  Nationaal onderzoek naar het beroep van psychologen en pedagogen – laatste kans om je stem te laten horen!

  In december kondigde VVKP de lancering aan van het grootschalig nationaal onderzoek pp@workinbelgium. We willen nogmaals het belang van deze studie benadrukken en een warme oproep doen om deel te nemen. Er namen al ongeveer 5000 collega’s deel. Daarmee komen we bijna aan het cijfer van 7000 deelnemers dat we nodig hebben om te wegen op het beleid. Ga aan de slag met je goede voornemens voor het nieuwe jaar, en laat je stem horen!

 • 18.01.2019

  We zijn gestart met onze lidgeldhernieuwing!

  Vanaf dit jaar neemt VVKP haar ledenadministratie terug in eigen handen via een volledig nieuwe database. Hieronder kan je een aantal tips vinden voor een vlotte lidgeldhernieuwing. 

 • 18.01.2019

  Vlaanderen lanceert ELP - projecten voor ouderenzorg!

  Zoals eerder aangekondigd stopt Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen de huidige Vlaamse ELP - projecten voor volwassenen nu de federale terugbetaling een feit is. De vrijgekomen middelen worden nu geïnvesteerd in nieuwe ELP - projecten met als specifieke doelgroep, ouderen. 

 • 18.01.2019

  Geen rol voor Psychologencommissie in terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

  In haar meest recente nieuwsbrief pakte de Psychologencommissie als eerste item uit met informatie over de “terugbetaling van klinisch psychologische en orthopedagogische zorg”. In detail worden psychologen geïnformeerd over welke stappen ze moeten zetten om van deze terugbetaling gebruik te kunnen maken, een terugbetalingsregeling waar de VVKP zich uitermate kritisch over heeft uitgelaten.

 • 18.01.2019

  Lancering richtlijn suïcidepreventie bij ouderen

  Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en het Vlaams Expertisecentrum SuïcidePreventie (VLESP) lanceren op 21.03.19 tijdens een studiedag een nieuwe richtlijn voor ouderen. Tegelijkertijd is de zelfmoordlijn gestart met een nieuw online forum. 

 • 18.01.2019

  Hospital of the future: bevraging


 • 09.01.2019

  PEV KLINISCHE PSYCHODIAGNOSTIEK bij kinderen

  De elfde PEV klinische psychodiagnostiek bij kinderen start in het academiejaar 2019‐2020.  Plaats KU Leuven.  

 • 11.12.2018

  Nationaal onderzoek – Psychologen en pedagogen: onzichtbaar, maar onmisbaar?

  Het aantal mensen met psychische problemen neemt alsmaar toe in België. Psychologen en pedagogen zijn onmisbaar voor het welzijn van onze bevolking. Daarom is er dringend nood aan meer erkenning voor deze beroepen. Laat je stem horen!  

 • 06.12.2018

  Provinciale informatiesessies VVKP: de toekomst van het beroep klinisch psycholoog

  Sinds de goedkeuring van de wet op de gezondheidszorgberoepen in september 2016 werd heel wat werk verricht achter de schermen om deze wet tot uitvoering te brengen. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) neemt hier als beroepsvereniging een actieve rol in op. VVKP zal in samenwerking met Amma verzekeringen een toer door Vlaanderen organiseren om psychologen hierover informatie te verschaffen en op die manier een antwoord proberen te geven op de vele vragen die momenteel leven. Ook de bestaande psychologenkringen kunnen  zich kenbaar maken in hun eigen provincie. Naast het wetgevend kader en de psychologenkringen zal Amma een aantal belangrijke formaliteiten omtrent verzekeringen toelichten.