Nieuws

 • 04.04.2019

  Exentra lanceert de hoogbegaafdheidswijzer.

  Exentra, het expertisecentrum rond hoogbegaafdheid lanceert de Hoogbegaafdheidswijzer. 

 • 04.04.2019

  6 projecten geselecteerd voor Vlaamse EerstelijnsPsychologische zorg bij ouderen

  Vlaanderen heeft 6 projecten geselecteerd met betrekking tot de ELP - functie voor ouderen. Kijk snel of er in jouw eerstelijnszone een project actief is en neem contact op met je kring als je meer informatie erover wenst. 

 • 27.03.2019

  Stand van zaken terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

  Wat zijn de laatste nieuwtjes? Het begeleidingscomité is voor een eerste keer bij elkaar geweest. Er zal dan toch een wetenschappelijke evaluatie plaats vinden en de FOD lanceert een algemene oproep. 

 • 26.03.2019

  Volgens de organisatoren was de 1e Staten - Generaal een groot succes!

  Maar liefst vierhonderd ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, zorgverleners, directie- en kaderleden, beleidsmakers en academici zakten af naar Antwerpen om een aantal pijnpunten in de huidige geestelijke gezondheidszorg door te spreken. Ook ministers Jo Vandeurzen en Maggie De Block kwamen langs en moedigden het initiatief aan. De aanwezigen aanhoorden panelgesprekken over wachttijden, financiële drempels voor patiënten, zorgcontinuïteit en de perverse impact van de huidige financiering. Na elk debat werd er gestemd over een of meerdere stellingen, zodat een duidelijk prioriteitenlijstje kon worden bepaald. Guy Tegenbos en Chris Van den Abeele leidden alles in goede banen.

 • 25.03.2019

  VVKP gehoord in het kader van de onderhoudsprocedure IFIC

  Een delegatie van de VVKP werd recent ontvangen door het IFIC in het kader van de onderhoudsprocedure. Er werd geluisterd naar de bezwaren van de VVKP met betrekking tot de huidige functies en de volgens ons ontbrekende functies. We werden geïnformeerd over de verdere procedure. 

 • 21.03.2019

  WHO pleit voor sterkere integratie van lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg

  Mensen met ernstige mentale problemen zoals ernstige depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie sterven in het algemeen 10 tot 20 jaar vroeger dan de algemene bevolking. De meeste van deze voortijdige overlijdens zijn te wijten aan fysieke gezondheidsproblemen die voorkomen zouden kunnen worden door een betere toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

 • 19.03.2019

  Canvas - programma "In therapie" gaat van start

  Morgen start op Canvas het programma "In therapie". Verschillende collega's laten in hun dagelijkse praktijk kijken in de hoop om het brede publiek zo een beter zicht te geven op de dagelijkse praktijk van een psychologische begeleiding. 

 • 18.03.2019

  Standpunt VVKP tav "petitie bezorgde psychologen"

  Naar aanleiding van de terugbetalingsregeling eerstelijnspsychologische zorg organiseerden een aantal psychologen onder de noemer "bezorgde psychologen" een petitie. Er werd aan de VVKP gevraagd om deze petitie te delen met de leden. Het VVKP - bestuur heeft dit niet gedaan en legt ook graag uit waarom. 

 • 13.03.2019

  Koning Boudewijnstichting lanceert interessante oproepen voor onderzoekers in de klinische psychologie

  Uit de nieuwsbrief van de Koning BoudewijnStichting geven we je graag volgende interessante oproepen door voor klinisch onderzoek!

 • 06.03.2019

  Validiteit van diagnoses en attesten door klinisch psychologen bij scholen en CLB's

  Naar aanleiding van vragen door onze  leden mbt de validiteit van hun onderzoeken en diagnoses, heeft de VVKP contact opgenomen met de Vlaamse onderwijsadministratie om één en ander uit te klaren.