Nieuws

 • 09.04.2019

  Regering keurde recent nog de kwaliteitswet goed

  De kwaliteitswet was één van de grote hervormingen die Maggie De Block aankondigde bij aanvang van de legislatuur. Ze werd recent, op de valreep, nog goedgekeurd door het parlement. 

 • 09.04.2019

  Een charter om de samenwerking tussen VVKP en haar kringen vorm te geven

  Enkele jaren geleden startte de VVKP met het verzamelen van haar leden in lokale psychologenkringen. Ondertussen zijn er meer dan 40 kringen actief en is het tijd geworden om naar de volgende fase van de kringwerking over te stappen. Hiervoor sluit de VVKP een charter met haar kringen die de wederzijdse verwachtingen aan elkaar helder maken. 

 • 08.04.2019

  NokNok 2.0 is geboren!

  Het Vlaams Instituut Gezond Leven (VIGEZ) meldt dat NokNok, hun preventieve website voor mentale problemen bij jongeren een update heeft gekregen. NokNok helpt 12- tot 16-jarigen sterker in hun schoenen te staan. Jongeren kunnen er nu ook testen hoe goed het met hun veerkracht gaat en oefeningen maken om sterker en positiever te worden.

 • 05.04.2019

  KCE-onderzoek naar de aanpak van ouderenmis(be)handeling: deelname aan online enquête

  Verleent u zorg aan ouderen, beroepshalve of als mantelzorger? Neem dan deel aan onze enquête over ouderenmis(be)handeling!

 • 04.04.2019

  Exentra lanceert de hoogbegaafdheidswijzer.

  Exentra, het expertisecentrum rond hoogbegaafdheid lanceert de Hoogbegaafdheidswijzer. 

 • 04.04.2019

  6 projecten geselecteerd voor Vlaamse EerstelijnsPsychologische zorg bij ouderen

  Vlaanderen heeft 6 projecten geselecteerd met betrekking tot de ELP - functie voor ouderen. Kijk snel of er in jouw eerstelijnszone een project actief is en neem contact op met je kring als je meer informatie erover wenst. 

 • 26.03.2019

  Volgens de organisatoren was de 1e Staten - Generaal een groot succes!

  Maar liefst vierhonderd ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, zorgverleners, directie- en kaderleden, beleidsmakers en academici zakten af naar Antwerpen om een aantal pijnpunten in de huidige geestelijke gezondheidszorg door te spreken. Ook ministers Jo Vandeurzen en Maggie De Block kwamen langs en moedigden het initiatief aan. De aanwezigen aanhoorden panelgesprekken over wachttijden, financiële drempels voor patiënten, zorgcontinuïteit en de perverse impact van de huidige financiering. Na elk debat werd er gestemd over een of meerdere stellingen, zodat een duidelijk prioriteitenlijstje kon worden bepaald. Guy Tegenbos en Chris Van den Abeele leidden alles in goede banen.

 • 25.03.2019

  VVKP gehoord in het kader van de onderhoudsprocedure IFIC

  Een delegatie van de VVKP werd recent ontvangen door het IFIC in het kader van de onderhoudsprocedure. Er werd geluisterd naar de bezwaren van de VVKP met betrekking tot de huidige functies en de volgens ons ontbrekende functies. We werden geïnformeerd over de verdere procedure. 

 • 21.03.2019

  WHO pleit voor sterkere integratie van lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg

  Mensen met ernstige mentale problemen zoals ernstige depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie sterven in het algemeen 10 tot 20 jaar vroeger dan de algemene bevolking. De meeste van deze voortijdige overlijdens zijn te wijten aan fysieke gezondheidsproblemen die voorkomen zouden kunnen worden door een betere toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

 • 19.03.2019

  Canvas - programma "In therapie" gaat van start

  Morgen start op Canvas het programma "In therapie". Verschillende collega's laten in hun dagelijkse praktijk kijken in de hoop om het brede publiek zo een beter zicht te geven op de dagelijkse praktijk van een psychologische begeleiding.