Nieuws

 • 30.11.2018

  De dagdagelijkse praktijk van de klinisch psycholoog in de media!

  In de weekendbijlage van de krant Het Nieuwsblad zal er een uitgebreid stuk verschijnen over de dagdagelijkse praktijk van de klinisch psycholoog. 

 • 09.11.2018

  Infodag startende zelfstandige psychologen: 9/11/2018 te Gent

  Plannen om als zelfstandig psycholoog aan de slag te gaan? Mis dan zeker deze infodag, 9/11/2018 te Gent, niet!

 • 08.11.2018

  Arbeidsmarkt voor psychologen lijkt wat te verbeteren

  Jaarlijks studeren er heel wat jonge psychologen af uit de verschillende universitaire opleidingen. Velen onder hen hebben het niet makkelijk om een job te vinden in de sector. Recente cijfers van de VDAB lijken er op te wijzen dat die krapte op de arbeidsmarkt enigszins lijkt te verbeteren.

 • 26.10.2018

  Programma Studiedag VVKP 2018

  “Klinische psychologie en transdiagnostisch werken” Een nieuwe aanpak naar diagnostiek en behandeling, DSM-overstijgend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Comorbiditeit is meer regel dan uitzondering geworden. Tot een 10-tal jaar geleden focuste onderzoek zich voornamelijk op stoornisspecifieke processen waarbij de DSM het uitgangspunt was. Classificering van psychische stoornissen volgens de DSM heeft ons veel gebracht: er is een gemeenschappelijke taal gekomen onder behandelaars en onderzoekers en het begrip van stoornissen is toegenomen. Echter, toenemend wordt onderkend dat de limieten van het classificeren zijn bereikt. Er is veel heterogeniteit bij eenzelfde diagnostisch label, en omgekeerd zijn er gemeenschappelijke oorzakelijke, fenomenologische en behandelfactoren bij verschillende stoornissen. Er is behoefte aan preciezere diagnostiek om goed onderzoek te kunnen doen naar psychische stoornissen. Deze DSM-diagnose overstijgende factoren worden transdiagnostische factoren genoemd. Onderzoek heeft een duidelijke switch gemaakt naar het onderzoeken van transdisciplinair werken. Tijdens deze studiedag krijgt u de theoretische achtergrond van een meer transdiagnostische benadering. In de workshops krijgt u de meest veelbelovende transdiagnostische processen te horen met betrekking op onder andere angst-en stemmingsstoornissen en gehechtheid.  

 • 25.10.2018

  Acco op de boekenbeurs: op 9/11/2018 is het themadag voor psychologen en orthopedagogen

  Ontdek samen met Acco de nieuwste inzichten in autisme en leer meer over hoe je die kan omzetten in je opvoeding en begeleiding.Daarnaast nodigen we je uit om onze nieuwe titels te ontdekken op onze Acco-stand. Daar kan je tevens onze uitgever psycho-ortho en de rest van het team ontmoeten.

 • 23.10.2018

  Zelfstandige zorgverstrekkers gaan meer samenwerken

  Op de Grote Markt in Brussel verwelkomde de Federatie Vrije Beroepen deze week een diverse groep stakeholders op het slotmoment van het project ‘Samenwerken in de Zorg’ dat ze uitvoerde met steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “De 108.496 zelfstandige zorgverstrekkers in ons land omarmen het principe van samenwerking meer dan ooit. Voor deskundig advies en handige tips terzake kunnen ze nu ook een beroep doen op een gloednieuw stappenplan en handboek,” zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen.

 • 10.10.2018

  Wat weten hulpverleners over genderdysforie en transgenderzorg?

  In het kader van een masterproef in de klinische psychologie doen Prof. dr. Els Elaut, psycholoog-seksuoloog op het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent) en Sharon Bruggeman, laatste jaar klinische psychologie, een onderzoek naar de kennis(behoefte) over, attitudes tegenover en ervaring met transgenderpersonen in de zorg.

 • 10.10.2018

  Masterclass Zorgmanagement voor Vrije Beroepers in de Zorg

  Na het grote succes van deze reeks in 2015, 2016 en 2017, wordt deze unieke opleiding op maat van de vrije beroeper in de zorg voortgezet. Alle facetten van het professioneel leiden van een praktijk komen aan bod. Kortom, de broodnodige bagage voor de geslaagde vrije beroeper in de zorg! 

 • 08.10.2018

  Stand van zaken: terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

  Voor de zomer kondigde Maggie De Block, minister van Volksgezondheid aan dat er een akkoord was binnen de federale regering om voor het eerst consultaties bij de klinisch psycholoog/orthopedagoog terug te betalen. Waar staan we ondertussen?  

 • 04.10.2018

  Voor jongeren gratis een box "jong en kanker"

  Kom op tegen kanker centraliseert op www.kankercounteren.be getuigenissen en initiatieven voor jongeren met kanker. Hier kunnen jongeren ook gratis een box “jong en kanker” aanvragen. Deze box werd ontwikkelt door UZ gent en de vzw Care4AYA.