Nieuws

 • 08.10.2018

  Stand van zaken: terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

  Voor de zomer kondigde Maggie De Block, minister van Volksgezondheid aan dat er een akkoord was binnen de federale regering om voor het eerst consultaties bij de klinisch psycholoog/orthopedagoog terug te betalen. Waar staan we ondertussen?  

 • 04.10.2018

  Voor jongeren gratis een box "jong en kanker"

  Kom op tegen kanker centraliseert op www.kankercounteren.be getuigenissen en initiatieven voor jongeren met kanker. Hier kunnen jongeren ook gratis een box “jong en kanker” aanvragen. Deze box werd ontwikkelt door UZ gent en de vzw Care4AYA.

 • 02.10.2018

  Kent u Be-Assist?

  Be-Assist is een assistentiecentrum dat de beroepsbeoefenaars informeert en oriënteert die een gereglementeerd beroep (architecten, apothekers, psychologen, verplegers, boekhouders,…) wensen uit te oefenen in een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland. Het assistentiecentrum beoogt dus het informeren en oriënteren van die beroepsbeoefenaars bij de stappen die zij ondernemen voor een professionele erkenning. 

 • 27.09.2018

  Proefproject 'Zinvolle dagbesteding in het bos'

  Met het proefproject willen we mensen met een psychische kwetsbaarheid (burn out, depressie, …) via vrijwilligerswerk in de natuur een aangename dag bezorgen.

 • 25.09.2018

  Nieuwe website helpt omgeving bij de omgang met kinderen met ADHD

  Een goede behandeling van ADHD en ADD steunt op verschillende pijlers. Cruciaal zijn psycho-educatie en gedragsaanpak, in sommige gevallen heeft ook medicatie een plaats binnen de behandeling. Een nieuwe website vertaalt de wetenschappelijke richtlijnen naar bruikbare tips voor mensen uit de omgeving van kinderen en jongeren met ADHD of ADD. De FOD Volksgezondheid stelt het instrument vandaag officieel voor.

 • 25.09.2018

  UNIZO Topseminar op 28/11/2018 in het Casino Kursaal te Oostende

  UNIZO KMO-werking organiseert op woensdag 28 november 2018 in het Kursaal in Oostende het Topseminar ‘Tien managementboeken op één dag’. 

 • 25.09.2018

  Terugkoppelingsmoment mbt de ontwikkeling van Sociaal Supplement voor BelRAI op 22/10/2018 te Brussel

  Uitnodiging terugkoppelingsmoment: SWVG-onderzoek mbt het ontwikkelen en testen van een BelRAI sociaal supplement voor de thuiszorg 

 • 28.08.2018

  Facebook live "Vraag het aan een klinisch psycholoog"

  Wist je dat Artsen Zonder Grenzen vorig jaar 52.736 individuele therapiesessies verzorgde in 24 landen? Om dit werk verder te zetten, zijn we steeds op zoek naar klinisch psychologen en psychiaters. Als je meer wil weten over de rol van een Artsen Zonder Grenzen-psycholoog en het leven op het terrein, volg dan onze Facebook live op dinsdag 28 augustus om 17u! Je kan er al je vragen stellen aan Lieselotte De Marez, HR verantwoordelijke voor de ‘pool’ van psychologen en psychiaters en psycholoog Nerissa Stoop, net terug van haar eerste missie in Congo. Hopelijk tot dan!

 • 16.08.2018

  De Fontein Gent - Orde van Malta zoekt een psychiater/psycholoog vrijwilliger

  We zijn op zoek naar de ondersteuning van een (bvb. ere-) psychiater / psycholoog die of wekelijks, of maandelijks zou kunnen meedraaien in het tehuis, hetzij voor formele ondersteuning of gewone interactie bij de patiënten, en soms deelname aan debriefing met de vrijwilligers. Gezocht profiel: Eens per week of om de 2 weken, of maandelijks, deelname aan de vrijwilligersdag op een werkdag (maan-, dins-, donder-of vrijdag) tussen 9u30 tot 14uur.

 • 10.08.2018

  Programma Studiedag VVPT 2018

  "Lijf en leden. Het lichaam in psychoanalytische psychotherapie"