Divisies

De VVKP is inhoudelijk georganiseerd in diverse divisies. Deze divisies vertegenwoordigen het brede veld van de klinische psychologie. Elke divisie is vertegenwoordigd in de raad van bestuur en geeft zo mee input aan het beleid van de vereniging.