Nieuws

 • 03.09.2017

  Opstart VVKP-cel Kwaliteit

  Gezien een kwaliteitsvolle uitoefening van het beroep van klinisch psycholoog een absolute must is, richtte VVKP deze zomer de cel Kwaliteit op.

 • 03.09.2017

  Oproep: psychologen met ervaring in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen

  Sinds januari 2017 werd door het Kabinet van minister Vandeurzen een project aan Exentra toegekend om hoogbegaafdheid meer onder de aandacht te brengen binnen de (geestelijke) gezondheidszorg in Vlaanderen. 

 • 03.09.2017

  Campagne '4 voor 12' - herken tijdig de signalen van psychische problemen

  Het project Te Gek!?, het VLESP en de VVGG zijn van start gegaan met een grote nieuwe campagne rond signaalherkenning bij psychische problemen, met Selah Sue en Guy Swinnen als meter en peter. De aftrap werd gegeven op maandag 28 augustus 2017 op de 23 ste Belcanto Classic in Westouter, in aanwezigheid van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

 • 10.08.2017

  Opstart werkgroep voorzieningen

  Op 05/09 is er een eerste bijeenkomst gepland van de werkgroep voorzieningen in het congrescentrum "De Kleiput" van het PZ Duffel. Alle leden die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan een betere positie van de klinisch psycholoog binnen de diverse voorzieningen zijn welkom. 

 • 30.07.2017

  Flash bericht: terugbetaling psychologen

  De federale regering heeft in haar zomerakkoord ook een passage opgenomen over de terugbetaling van psychologen. Deze passage houdt in dat er jaarlijks een budget van 22,5 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld voor de terugbetaling van klinisch psychologen op de eerste lijn, na verwijzing door de huisarts en mits een inschakeling in het globaal medisch dossier.   

 • 23.07.2017

  Een terugblik op het European Congress of Psychology 2017

  Van 11 tot 14 juli 2017 ging het 15e European Congress of Psychology door in Amsterdam, Nederland. Ook VVKP was van de partij en tijdens het congres hield ons celhoofd communicatie een blog bij over wat daar te beleven viel.

 • 11.07.2017

  Oproep Vandeurzen over oprichting eerstelijnszones: psychologen zijn verplichte partner!

  Zorg voor de persoon met een zorgnood wordt lokaal georganiseerd. Dit betekent dat de Zorgraad het reilen en zeilen van de zorg in regio stuurt en bepaalt. Zonder vertegenwoordiging van psychologen in deze Zorgraden, missen we de boot om geestelijke gezondheidszorg mee te bepalen in de regio. Beslissingen over samenwerkingen, doorverwijzingen, gegevensdeling, zorgoverleg,… belangen ons zeker aan! 

 • 06.07.2017

  Startschot federale raad geestelijke gezondheidszorgberoepen gegeven!

  Deze morgen kwam de federale raad voor de geestelijke gezondheidsberoepen samen voor hun eerste plenaire zitting! We kunnen dus wel zeggen dat we nu officieel van start zijn gegaan.

 • 04.07.2017

  Psychologenkring zone 29xx is opgericht!

  In de regio's Brasschaat, Kapellen, Brecht, Wuustwezel, Essen en Kalmthout werd de psychologenkring officieel opgericht. 

 • 03.07.2017

  Onderzoek noden eerste lijn in ondersteuning kankerpatiënten

  Het Cedric Hèle Instituut voert, in opdracht van minister Vandeurzen, een onderzoek naar de noden van de eerstelijnszorgverleners in het omgaan met psychosociale problemen van kankerpatiënten. Dit onderzoek kadert binnen de ontwikkelingen van de eerstelijnszorg.