Nieuws

 • 26.10.2018

  Programma Studiedag VVKP 2018

  “Klinische psychologie en transdiagnostisch werken” Een nieuwe aanpak naar diagnostiek en behandeling, DSM-overstijgend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Comorbiditeit is meer regel dan uitzondering geworden. Tot een 10-tal jaar geleden focuste onderzoek zich voornamelijk op stoornisspecifieke processen waarbij de DSM het uitgangspunt was. Classificering van psychische stoornissen volgens de DSM heeft ons veel gebracht: er is een gemeenschappelijke taal gekomen onder behandelaars en onderzoekers en het begrip van stoornissen is toegenomen. Echter, toenemend wordt onderkend dat de limieten van het classificeren zijn bereikt. Er is veel heterogeniteit bij eenzelfde diagnostisch label, en omgekeerd zijn er gemeenschappelijke oorzakelijke, fenomenologische en behandelfactoren bij verschillende stoornissen. Er is behoefte aan preciezere diagnostiek om goed onderzoek te kunnen doen naar psychische stoornissen. Deze DSM-diagnose overstijgende factoren worden transdiagnostische factoren genoemd. Onderzoek heeft een duidelijke switch gemaakt naar het onderzoeken van transdisciplinair werken. Tijdens deze studiedag krijgt u de theoretische achtergrond van een meer transdiagnostische benadering. In de workshops krijgt u de meest veelbelovende transdiagnostische processen te horen met betrekking op onder andere angst-en stemmingsstoornissen en gehechtheid.  

 • 11.07.2018

  Lancering van de De Jonge Psycholoog!

  De Jonge Psycholoog is een nieuwe, onafhankelijke nieuwswebsite gericht aan klinisch psychologen. We trachten collega-psychologen (werkend en in opleiding) op de hoogte te houden van de actualiteit binnen de geestelijke gezondheidszorg en de psychologie als wetenschap. Met De Jonge Psycholoog willen we een online platform aanbieden waar psychologen zich blijvend kunnen informeren over een wetenschap en zorglandschap in verandering.

 • 05.07.2018

  Wordt verwacht in de volgende TKP-nummers

  U kunt al zeker uitkijken naar deze beschreven bijdragen.

 • 26.06.2018

  IFIC: stand van zaken

  IFIC houdt ons allemaal goed bezig. Collega's in de voorzieningen bereiden en masse hun intern beroep voor. Deadline voor dit beroep is 30.06! De VVKP heeft op haar website een overzicht trachten te maken over heel het IFIC - gebeuren, wat je kan gebruiken als ondersteuning binnen je voorziening. 

 • 13.06.2018

  Federatie van Diensten voor de Geestelijke Gezondheidszorg Jaarverslag 2017


 • 13.06.2018

  Stageplaats gezocht! Observatiestage 3de bachelor klinische psychologie


 • 18.05.2018

  Psychologen vrezen dat terugbetaling maat voor niets zal zijn.


 • 04.05.2018

  Promotie Permanente vorming Eerstelijns psychologie - VERLENGING inschrijvingsdatum

  Ondertussen werd de inschrijvingsdatum verlengd naar 5 juni 2018.

 • 20.04.2018

  Nieuwe functietoewijzing klinisch psychologen in federale voorzieningen

  Werk je als psycholoog in loondienst in een federale voorziening (vb. ziekenhuis)? Dan ga je tegen het einde van deze maand een nieuwe functietoewijziging krijgen van je directie. Omdat deze toewijziging belangrijke consequenties kan hebben voor je loon en positie binnen het ziekenhuis, heeft de VVKP, in samenwerking met de VVPAZ een dossier rond IFIC uitgewerkt op de website. 

 • 10.04.2018

  Stand van zaken terugbetaling klinisch psychologen

  Regelmatig ontvangen we vragen van jullie met betrekking tot de diverse initiatieven rond terugbetaling van klinisch psychologische zorg. We zetten alles nog eens eventjes op een rijtje. Het is vooral belangrijk om een onderscheid te maken tussen reguliere terugbetaling en terugbetalingen georganiseerd vanuit de aanvullende verzekering van de mutualiteiten.