Nieuws

 • 13.11.2018

  Provinciale informatiesessies VVKP: de toekomst van het beroep klinisch psycholoog

  Sinds de goedkeuring van de wet op de gezondheidszorgberoepen in september 2016 werd heel wat werk verricht achter de schermen om deze wet tot uitvoering te brengen. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) neemt hier als beroepsvereniging een actieve rol in op. VVKP zal in samenwerking met Amma verzekeringen een toer door Vlaanderen organiseren om psychologen hierover informatie te verschaffen en op die manier een antwoord proberen te geven op de vele vragen die momenteel leven. Ook de bestaande psychologenkringen kunnen  zich kenbaar maken in hun eigen provincie. Naast het wetgevend kader en de psychologenkringen zal Amma een aantal belangrijke formaliteiten omtrent verzekeringen toelichten.    

 • 26.10.2018

  Programma Studiedag VVKP 2018

  “Klinische psychologie en transdiagnostisch werken” Een nieuwe aanpak naar diagnostiek en behandeling, DSM-overstijgend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Comorbiditeit is meer regel dan uitzondering geworden. Tot een 10-tal jaar geleden focuste onderzoek zich voornamelijk op stoornisspecifieke processen waarbij de DSM het uitgangspunt was. Classificering van psychische stoornissen volgens de DSM heeft ons veel gebracht: er is een gemeenschappelijke taal gekomen onder behandelaars en onderzoekers en het begrip van stoornissen is toegenomen. Echter, toenemend wordt onderkend dat de limieten van het classificeren zijn bereikt. Er is veel heterogeniteit bij eenzelfde diagnostisch label, en omgekeerd zijn er gemeenschappelijke oorzakelijke, fenomenologische en behandelfactoren bij verschillende stoornissen. Er is behoefte aan preciezere diagnostiek om goed onderzoek te kunnen doen naar psychische stoornissen. Deze DSM-diagnose overstijgende factoren worden transdiagnostische factoren genoemd. Onderzoek heeft een duidelijke switch gemaakt naar het onderzoeken van transdisciplinair werken. Tijdens deze studiedag krijgt u de theoretische achtergrond van een meer transdiagnostische benadering. In de workshops krijgt u de meest veelbelovende transdiagnostische processen te horen met betrekking op onder andere angst-en stemmingsstoornissen en gehechtheid.  

 • 19.09.2018

  Infodag startende zelfstandige psychologen: 9/11/2018 te Gent

  Plannen om als zelfstandig psycholoog aan de slag te gaan? Mis dan zeker deze infodag, 9/11/2018 te Gent, niet!

 • 28.08.2018

  Facebook live "Vraag het aan een klinisch psycholoog"

  Wist je dat Artsen Zonder Grenzen vorig jaar 52.736 individuele therapiesessies verzorgde in 24 landen? Om dit werk verder te zetten, zijn we steeds op zoek naar klinisch psychologen en psychiaters. Als je meer wil weten over de rol van een Artsen Zonder Grenzen-psycholoog en het leven op het terrein, volg dan onze Facebook live op dinsdag 28 augustus om 17u! Je kan er al je vragen stellen aan Lieselotte De Marez, HR verantwoordelijke voor de ‘pool’ van psychologen en psychiaters en psycholoog Nerissa Stoop, net terug van haar eerste missie in Congo. Hopelijk tot dan!

 • 16.08.2018

  De Fontein Gent - Orde van Malta zoekt een psychiater/psycholoog vrijwilliger

  We zijn op zoek naar de ondersteuning van een (bvb. ere-) psychiater / psycholoog die of wekelijks, of maandelijks zou kunnen meedraaien in het tehuis, hetzij voor formele ondersteuning of gewone interactie bij de patiënten, en soms deelname aan debriefing met de vrijwilligers. Gezocht profiel: Eens per week of om de 2 weken, of maandelijks, deelname aan de vrijwilligersdag op een werkdag (maan-, dins-, donder-of vrijdag) tussen 9u30 tot 14uur.

 • 10.08.2018

  Programma Studiedag VVPT 2018

  "Lijf en leden. Het lichaam in psychoanalytische psychotherapie"

 • 08.08.2018

  Opleiding tot kinderwensconsulent

  Wij bieden alle leden van vvkp een interessante gratis introductiedag aan op vrijdag 14 september 2018 van 10uur tot 16uur te Gent. Hiervoor dienen de leden zich via ons emailadres (info@kinderwens.org) aan te melden voor uiterlijk voor 16 augustus 2018. De sprekers zijn enkele experten van onze begeleidingscommissie. Een gedetailleerd programma en praktische informatie zal worden toegestuurd bij inschrijving. 

 • 11.07.2018

  Lancering van de De Jonge Psycholoog!

  De Jonge Psycholoog is een nieuwe, onafhankelijke nieuwswebsite gericht aan klinisch psychologen. We trachten collega-psychologen (werkend en in opleiding) op de hoogte te houden van de actualiteit binnen de geestelijke gezondheidszorg en de psychologie als wetenschap. Met De Jonge Psycholoog willen we een online platform aanbieden waar psychologen zich blijvend kunnen informeren over een wetenschap en zorglandschap in verandering.

 • 05.07.2018

  Wordt verwacht in de volgende TKP-nummers

  U kunt al zeker uitkijken naar deze beschreven bijdragen.

 • 26.06.2018

  IFIC: stand van zaken

  IFIC houdt ons allemaal goed bezig. Collega's in de voorzieningen bereiden en masse hun intern beroep voor. Deadline voor dit beroep is 30.06! De VVKP heeft op haar website een overzicht trachten te maken over heel het IFIC - gebeuren, wat je kan gebruiken als ondersteuning binnen je voorziening.