Nieuws

 • 05.11.2017

  Focusgroep: De ontwikkeling van een Vlaamse Kind-check met toepassing in de geestelijke gezondheidszorg

  Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin oragniseert een focusgroep in het kader van zijn onderzoek “De ontwikkeling van een Vlaamse Kind-check met toepassing in de geestelijke gezondheidszorg”. Met deze focusgroep willen ze zicht krijgen op de mening en advies betreffende de uitwerking van de Vlaamse Kind-check. Welke praktijken past u nu reeds toe met betrekking tot de veiligheid van de kinderen van uw cliënten? Hoe dient de Vlaamse Kind-check er inhoudelijk uit te zien? Welke extra tools zijn nodig om professionelen te ondersteunen bij de implementatie van de Kind-check?   

 • 05.11.2017

  Draaiboek eetexpert

  Dit draaiboek wil specifieke ondersteuning bieden aan de CGG-medewerker bij de onderkenning, verklaring en behandeling van mensen met een eetstoornis, meer concreet anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis.  Daar waar het zinvol is, wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen, jongeren en volwassenen. Bovendien wordt nog een specifieke doelgroep belicht, nl. mensen met overgewicht of obesitas die lijden aan een eetstoornis.

 • 05.11.2017

  Update werkgroep zelfstandigen


 • 29.10.2017

  Maak werk van een betere nazorg voor kankerpatiënten

  Kankerpatiënten blijven ook na hun behandeling kampen met pijn, vermoeidheid, angst geheugenproblemen enz. Hun leven opnieuw oppikken op professioneel vlak of binnen het gezin, gaat tot jaren na hun behandeling moeilijker dan verwacht, zo blijkt uit het nieuwste onderzoeksrapport van Kom op tegen Kanker.

 • 29.10.2017

  Oprichting werkgroep rond burn-out

  Het thema "burn-out" wordt alsmaar meer actueel in het dagelijks leven en de praktijk. Jammergenoeg schieten het aantal coaches en mensen die denken te weten wat ze eraan kunnen doen ook als paddenstoelen uit de grond. Hoog tijd dus om er een werkgroep rond op te richten!

 • 29.10.2017

  Gratis E-Mental health platform voor cliënten en therapeuten

  Graag stellen we e-Mental-Health voor, een online platform waarin LM Oost-Vlaanderen gratis psychologische zelfhulp wil aanbieden. Het is een van de 24 geselecteerde pilootprojecten uit het Actieplan eGezondheid 2015-2018. De projecten zullen na afloop geëvalueerd worden om het nut van een mogelijke terugbetaling binnen de verplichte ziekteverzekering na te gaan. Het project loopt al sinds april en eindingt eind december 2017.

 • 23.10.2017

  VVKP in Focus Knack

  In oktober wijdde Knack een speciale editie van zijn Fokus-bijlage aan 'optimale zorg voor lichaam en geest.' Ook VVKP veroverde haar plaatsje binnen deze editie.

 • 11.09.2017

  Therapieland start Vlaamse e-Health Pilot

  Vanaf 4 september start Therapieland, een organisatie bestaande uit psychologen, met een Vlaamse e-Health Pilot, voor de duur van 3 maanden. De bedoeling is Vlaamse therapeuten laten proeven van dit e-Health platform Therapieland en de mogelijkheden die het de therapeut en de cliënt biedt. 

 • 05.09.2017

  Vlaamse Overheid wil meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

  De Vlaamse Overheid investeert extra middelen in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Ze wil daarmee de druk op de crisisnetwerken en de wachttijden doen afnemen. 

 • 03.09.2017

  Opstart VVKP-cel Kwaliteit

  Gezien een kwaliteitsvolle uitoefening van het beroep van klinisch psycholoog een absolute must is, richtte VVKP deze zomer de cel Kwaliteit op.