Nieuws

 • 28.12.2017

  Resultaten onderzoek noden eerstelijnszorgverleners

  Het Cédric Hèle instituut vzw - Vlaams instituut voor psychosociale oncologie - lanceerde een tijdje geleden een online enquête waarin werd gepeild naar de noden van eerstelijnszorgverleners in de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten. Het onderzoeksrapport is intussen klaar en werd bezorgd aan minister Vandeurzen.

 • 22.12.2017

  KCE rapport "Passende zorg in de laatste levensfase "

  Wat wordt in ons land beschouwd als passende zorg in de laatste levensfase? Hoe komt het dat sommige mensen deze zorg niet krijgen, en hoe kan dit worden voorkomen? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doorzocht de Belgische publicaties en organiseerde samen met het onderzoeksteam van UAntwerpen en de UCL een grootschalig onderzoek (waaronder een enquête) bij zorgverleners, patiënten, familieleden en vrijwilligers. Passende zorg blijkt zorg te zijn die tegemoet komt aan wat een patiënt belangrijk vindt. Het tijdig vastleggen van wensen en voorkeuren in een voorafgaande zorgplanning is een zeer goede manier om niet passende zorg bij het levenseinde te voorkomen. Daarnaast moeten zorgverleners vooral tijd krijgen en maken voor gesprekken met hun patiënt. Wat verwacht deze nog van het leven? Waar liggen de prioriteiten? En de maatschappij moet opnieuw leren om te gaan met het levenseinde, zodat dit gemakkelijker bespreekbaar wordt tussen de patiënt en zijn naasten en zorgverleners.

 • 18.12.2017

  VVKP vraagt aan CM om communicatie terugbetaling psychotherapie te corrigeren

  De Christelijke Mutualiteit kondigde onlangs aan dat ze haar aanbod tot terugbetaling van psychotherapie zou uitbreiden naar volwassenen toe. Haar communicatie rond deze uitbreiding was echter op zijn zachts gezegd "ongelukkig". De VVKP vraagt daarom dat de CM haar communicatie hierover zou aanpassen.

 • 10.12.2017

  Evaluatieonderzoek Campagne '4 voor 12'

  Eind augustus 2017 hebben Te Gek!?, VLESP en VVGG de campagne 4 voor 12 gelanceerd. Met dit onderzoek wordt het bereik en het effect van deze campagne nagegaan.

 • 04.12.2017

  PRoF 2018 Awards - Call for candidates

  Op 16 Mei 2018 wordt het internationale PRoF Symposium opnieuw georganiseerd in Gent.  De Universiteit Gent is steeds op zoek naar innovatieve projecten in de gezondheidszorg en organiseert daarom een competitie onder de leiding van de PRoF UGent leerstoel.  De competitie is gericht naar innovaties die in een late onderzoeksfase zijn en/of klaar zijn voor een vroege marktfase.

 • 01.12.2017

  Mobiele applicatie Learn2ACT

  In onze vorige nieuwsbrief maakten we melding van het mHealth project van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen. De Federale Overheid wil met dit project een kader uitwerken voor de integratie van mobiele applicaties in de gezondheidszorg. Ook onze leden zijn actief binnen deze proeftuinen.  

 • 25.11.2017

  Oproep bijdrage GGZ Congres 2018

  Op 18 en 19 september 2018 gaat in Antwerpen het negende Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres door met als thema "Allemaal anders"  

 • 05.11.2017

  Groepsaankoop WISC V

  De nieuwste versie van de WISC is op de markt: WISC V. Via de groepsaankoop van onze zustervereniging VVSP geniet je van een interessante korting!

 • 05.11.2017

  Focusgroep: De ontwikkeling van een Vlaamse Kind-check met toepassing in de geestelijke gezondheidszorg

  Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin oragniseert een focusgroep in het kader van zijn onderzoek “De ontwikkeling van een Vlaamse Kind-check met toepassing in de geestelijke gezondheidszorg”. Met deze focusgroep willen ze zicht krijgen op de mening en advies betreffende de uitwerking van de Vlaamse Kind-check. Welke praktijken past u nu reeds toe met betrekking tot de veiligheid van de kinderen van uw cliënten? Hoe dient de Vlaamse Kind-check er inhoudelijk uit te zien? Welke extra tools zijn nodig om professionelen te ondersteunen bij de implementatie van de Kind-check?   

 • 05.11.2017

  Draaiboek eetexpert

  Dit draaiboek wil specifieke ondersteuning bieden aan de CGG-medewerker bij de onderkenning, verklaring en behandeling van mensen met een eetstoornis, meer concreet anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis.  Daar waar het zinvol is, wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen, jongeren en volwassenen. Bovendien wordt nog een specifieke doelgroep belicht, nl. mensen met overgewicht of obesitas die lijden aan een eetstoornis.