Nieuws

 • 20.04.2018

  Nieuwe functietoewijzing klinisch psychologen in federale voorzieningen

  Werk je als psycholoog in loondienst in een federale voorziening (vb. ziekenhuis)? Dan ga je tegen het einde van deze maand een nieuwe functietoewijziging krijgen van je directie. Omdat deze toewijziging belangrijke consequenties kan hebben voor je loon en positie binnen het ziekenhuis, heeft de VVKP, in samenwerking met de VVPAZ een dossier rond IFIC uitgewerkt op de website. 

 • 10.04.2018

  Stand van zaken terugbetaling klinisch psychologen

  Regelmatig ontvangen we vragen van jullie met betrekking tot de diverse initiatieven rond terugbetaling van klinisch psychologische zorg. We zetten alles nog eens eventjes op een rijtje. Het is vooral belangrijk om een onderscheid te maken tussen reguliere terugbetaling en terugbetalingen georganiseerd vanuit de aanvullende verzekering van de mutualiteiten. 

 • 11.03.2018

  Intrede van het IFIC-classificatiesysteem

  Recentelijk kreeg VVKP heel wat vragen binnen van haar leden omtrent het IFIC-classificatiesysteem dat zijn intrede doet in diverse voorzieningen. 

 • 11.03.2018

  Deontologisch kwestie

  Recentelijk kwamen een aantal zaken in de media rond deontologie (o.m. inzake het beroepsgeheim).

 • 11.03.2018

  Zorg- en hulpverleners in heel Vlaanderen verenigen zich in 60-tal eerstelijnszones

  In het persbericht van minister Jo Vandeurzen (Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin) worden de 60 eerstelijnszones uitgelicht. Huisartsen, apothekers, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de Vlaming staan en zo zijn zij het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. Deze zorg- en hulpverleners gaan nu nauwer en met meer expertise samenwerken. Onderling, maar ook met hun patiënten, het lokale bestuur en de lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Zorg- en hulpverleners hebben in hun regio bepaald welke gemeenten samen een eerstelijnszone vormen: een zone van ongeveer 75.000 tot 125.000 inwoners waarbinnen die versterkte samenwerking vorm zal krijgen. 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen hebben al een plaats gevonden in één van 49 zones, de overige gemeenten zullen de komende maanden aansluiten of een eigen zone vormen.  

 • 11.03.2018

  Oprichting van het 'Single Case Archive'

  Het Single Case Archief bevat klinische en empirische gevalsstudies binnen het veld van de psychotherapie

 • 09.03.2018

  Onderzoek ADHD

  De onderzoeksgroep NatuRA (Natural Products & Food - Research and Analysis, Dept Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen) voert een klinisch-wetenschappelijk onderzoek naar ADHD. In dit onderzoek wordt behandeling met Pycnogenol, een polyfenolrijk extract van de Maritieme pijnboom, vergeleken met placebo en methylfenidaat, in samenwerking met UZA, ZNA en UZ Gent, alsook met Wageningen Universiteit (NL).

 • 01.03.2018

  Mutualiteiten vragen ledenlijst VVKP op

  Sinds een aantal jaren betalen verschillende mutualiteiten psychologische of psychotherapeutische hulp terug onder diverse voorwaarden. Bij sommige van de mutualiteiten is één van de voorwaarden dat je aangesloten moet zijn bij onze beroepsvereniging.     

 • 11.02.2018

  Nieuwe cyclus tweejarige interuniversitaire permanente vorming ‘Psycho-Oncologie’ in september 2018 van start

  In september 2018 gaat een nieuwe cyclus van de tweejarige interuniversitaire permanente vorming ‘Psycho-Oncologie’ van start. Deze evidence based opleiding met interactieve opzet is bedoeld voor psychologen, artsen en houders van een masterdiploma met professionele ervaring in een oncologische setting.

 • 31.12.2017

  Acco-boeken met ledenvoordeel

  Als lid van VVKP en BFP geniet je op een selectie Acco-titels een interessant ledenvoordeel.