Kringwerking en zorgraden

Samenwerken op lokaal niveau met jouw eigen beroep en andere beroepen

VVKP is trots om penhouder te zijn in het project "Lokale Betrokkenheid zorgberoepen in Eerstelijnszones". Dit project ging 2020 van start om lokale samenwerking te faciliteren. Gefinancieerd door de Vlaamse Overheid, werken de 6 betrokken beroepsverenigingen samen om de lokale kringwerking en de betrokkenheid in de zorgraden te verduidelijken en vooruit te helpen.

Welke beroepsverenigingen werken hieraan mee?

  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
  • Vlaamse Vereniging voor Logopedie
  • Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten
  • Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen
  • Ergotherapie Vlaanderen
  • Belgische Vereniging der Podologen

Wat willen we bereiken?

We hebben drie doelen met dit project:

1. De mogelijkheiden, de meerwarde en opties voor kringwerking tonen aan onze leden.

Daarvoor stellen we 3 webinars op die de ervaringen van de verschillende beroepsverenigingen toelichten en zullen we voor netwerk activiteiten zorgen. Hier een overzicht van de datums en onderwerpen van de Webinars:

Webinar 1

Op donderdag 24 juni werd de eerste webinar gegeven over Meerwaarde van kringwerking - Loyaliteit en weerstand.

Nathalie De Jonghe heeft door de webinar geleidt, Mieke Grisar heeft haar ervaring van het opstarten van een kring en de meerwaarde hiervan uitgelegd in het eerste deel van de Webinar. Achteraf heeft Ulrike Kool de ervaringen van VVKP met loyaliteit en weerstand gedeeld. 

Deze webinar was met meer dan 100 deelnemers erg succesvol en werd opgenomen.

Raadpleeg de opname op de VVKP youtube-kanaal

Verder werden er ook tijdens de webinar polls afgenomen van de deelnemers die heel interessante extra informatie opleverden:

Vind hier de resultaten van de pols 

Webinar 2

Op donderdag 3 september 19u30 tot 20u30

Over Kwaliteit en vorming via kringwerking 

Kan je deze niet live meekijken? Geen nood, ook deze webinar wordt opgenomen.

Vind meer informatie over deze webinar hier. 

Webinar 3 

Op donderdag 17 september 19u30 tot 20u30

Over Administatie & Communicatie

Kan je deze niet live meekijken? Geen nood, ook deze webinar wordt opgenomen.

Meer informatie over deze webinar hier.

2. De juiste mensen informeren over het werk, de ontwikkelingen en beslissingen van de zorgraad in hun streek.

Hiervoor zullen we een netwerk van betrokken mensen in de zorgraad opstellen en met hun een strategie ontwikkelen om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De volgende stappen van dit doel zullen binnenkort hier uitgelegd worden. Houd de pagina dus zeker in de gaten.

Zit je in een zorgraad en hebt interesse om mee te werken? Dat kan zeker - neem contact op met Ulrike Kool.

 

3. Samenwerking tussen de zorgberoepen versterken

Dit project is zeker al een goede start om meer samen te werken op eerste lijn maar stopt hier niet. We zullen ook samen met andere zorgberoepen samenwerken zoals huisartsen, apothekers, etc. Hiervoor zullen de komende maanden verschillende mogelijkheden besproken worden.

Wil je graag een overzicht van alle nieuws van VVKP?

Bekijk dan deze website 

Of volg ons op Facebook of LinkedIn.