02-03-21
Corona

Op deze pagina verzamelen we het recente nieuws over de vaccinatie - campagne voor klinisch psychologen.
Update 02.03.2021

Start vaccinatie klinisch psychologen

De vaccinatie voor klinisch psychologen uit de eerstelijnszorg is op dit moment lopende.  Ook de collega's die actief zijn in de diverse voorzieningen worden stilaan uitgenodigd om hun vaccin te laten plaatsen. 

Klinisch psychologen uit de eerstelijnszorg worden uitgenodigd op basis van hun gegevens gelinkt aan het visum in combinatie met hun ondernemingsnummer als zelfstandige. De lijsten zijn klaar en kunnen geraadpleegd worden. Raadpleeg nu de lijst om te kijken of je er op staat. Sta je er niet op? Contacteer dan de liaison van de eerstelijnszone waar je werkzaam bent. Bezorg hem/haar volgende gegevens:

  • voornaam
  • naam
  • rijksregisternummer
  • beroepsgroep
  • mailadres
  • GSM nummer
  • domicilie- en werkadres 

Bezorg tevens informatie aan de liaison waaruit blijkt dat je actief bent als zelfstandige in de eerstelijnszorg (bv. visumnummer in combinatie met de website van je praktijk). 
Opgelet, collega's die in dienstverband werken in de eerstelijnszorg zullen uitgenodigd worden via hun werkgever. Belangrijk, doe dit voor 17 maart! Dan worden de lijsten immers afgesloten.

Sta ik op de lijst?


Wie is mijn liaison?

Die vaccinatie zal lokaal georganiseerd worden op het niveau van de eerstelijnszone. De lokale psychologenkring zal, via de Zorgraad, het beste geïnformeerd zijn over hoe die vaccinatie - campagne zal verlopen in uw regio. VVKP neemt via de kringen een liaison - functie op voor alle klinisch psychologen die om de één of andere reden toch niet uitgenodigd werden, ongeacht of ze lid zijn van de VVKP of niet

Hoe zult u uitgenodigd worden?

Vlaanderen

Collega's die wonen in Vlaanderen zullen individueel uitgenodigd worden. U wordt op de prioritaire lijst gezet op basis van uw visum. Van zodra de vaccinatie start in uw regio zult u een brief ontvangen op uw domicilie - adres alsook een digitale brief in uw eBox. Wanneer u ook actief bent in een voorziening, dan zal u mee gevaccineerd worden binnen uw voorziening.

Brussel

Wanneer u woont in Brussel, dan zal u ook in Brussel gevaccineerd worden. U kan zichzelf op de prioritaire lijst laten zetten door contact te nemen met psycholoog Dorien Pepermans. Zij werkt als stafmedewerker voor BruZEL, de Brusselse Eerstelijnszone. Momenteel stelt ze al lijsten op van klinisch psychologen in het Brussels Gewest. U kan haar contacteren via eerstelijnszone@bruzel.be  
Meer informatie over de Brusselse vaccinatie - campagne kan je vinden op de website van Iriscare.

Wallonië

Bent u Vlaming en woonachtig in Wallonië? In dat geval zal u in Wallonië gevaccineerd worden. U kan zich daar op de prioritaire lijst laten zetten via onze collega's van UPPCF door het vaccinatie - formulier in te vullen.

Naar het vaccinatieformulier

Wat moet u nu doen?

Als u in Vlaanderen woont en nog geen uitnodiging hebt ontvangen? Kijk dan na of je op de prioritaire lijst bent opgenomen.

Sta ik op de lijst?

Heeft u een uitnodiging ontvangen terwijl u reeds gevaccineerd bent door uw werkgever? Laat dit dan aub weten aan je plaatselijk vaccinatiecentrum zodat het voor jou gereserveerde vaccin vrijgegeven kan worden aan iemand anders.

Alle informatie met betrekking tot de vaccinatie kan je vinden op de handige FAQ - pagina van de Vlaamse overheid

Als u in Brussel woont, kan u contact nemen met collega Dorien Pepermans. Zij werkt als stafmedewerker voor BruZEL, de Brusselse Eerstelijnszone. Momenteel stelt ze al lijsten op van klinisch psychologen in het Brussels Gewest. Je kan haar contacteren via eerstelijnszone@bruzel.be
Op de website van Iriscare kunnen collega's die werken in loondienst meer informatie vinden over hun vaccinatiecampagne.

Als u in Wallonië woont, dan dient u zo snel mogelijk het vaccinatie - formulier van onze collega's van de UPPCF in te vullen. Op die manier komt u op de prioritaire lijst terecht en zult u uitgenodigd worden om gevaccineerd te worden.

Naar het vaccinatieformulier UPPCF