13-10-20
Wetenschap

We verspreiden graag de eerste nieuwsbrief van het onderzoeksinitiatief "Meaning & Existence" aan de KULeuven verder. We vinden het fantastisch dat er ook ruimte aan de KULeuven bestaat om deze tak van de klinische psychologie verder te ontwikkelen. VVKP blijft ijveren om de diversiteit in ons veld te bewaken.

Over Meaning & Existence

Meaning & Existence is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers van de Faculteit  Psychologie en Pedagogische Wetenschappen die stilstaan bij  de existentiële vragen waar mensen vroeg of laat mee geconfronteerd worden. Het centrum wil een dieper inzicht verwerven in hoe mensen met de existentiële laag van hun bestaan proberen om te gaan,  hoe ze hun leven betekenis trachten te geven, en hoe dit alles een invloed heeft op hun psychologische en fysieke gezondheid. Op basis hiervan ontwikkelt Meaning & Existence naast een brede visie op zorg waar existentiële thema’s een centrale plek innemen ook concrete toepassingen in de hulpverlening en psychotherapie.

Meer info

Recente bevindingen

Schellekens, T., Dillen, A., & Dezutter, J. (220). Experiencing Grace: A Thematic Network Analysis of Person-Level Narratives. Open Theology Volume 6: Issue 1.

Naar het artikel

Golovchanova, N., Dezutter, J., & Vanhooren, S. (2020). Meaning profiles and the perception of the working alliance at the start of outpatient person‐centered, experiential, and existential psychotherapies. Journal of Clinical Psychology. 

Naar het artikel

Dewitte, L., Lewis, N., Payne, B., Turiano, N., & Hill, P. (2020). Cross-lagged relationships between sense of purpose in life, memory performance, and subjective memory beliefs in adulthood over a 9-year interval. Aging and Mental Health.

Naar het artikel

Oproep

We starten binnenkort een nieuwe studie waarin we focussen op uw ervaringen met genade, vergeving, dankbaarheid en hoe u het leven ervaart. We zoeken nog deelnemers die interesse hebben om een beperkte online vragenlijst in te vullen en kans willen maken op een Fnac-geschenkbon. Als u wilt deelnemen, stuurt u een mailtje naar tine.schellekens@kuleuven.be met in de subject-line 'deelname M&E studie'. Hartelijk dank alvast!