06-06-20
Algemeen belang
Wetenschap

Belgische psychologen verzamelen zich in een nieuwe expertengroep "Psychology and Corona". De doelstelling is om vanuit de discipline van de psychologie adviezen uit te brengen naar andere expertengroepen en beleidsmakers.

De VVKP en verschillende academici voerden al langer een pleidooi om een psycholoog mee op te nemen in de GEES. In afwachting daarvan richtten we samen een Belgische expertengroep op "Psychology and Corona". Deze groep heeft de intentie om psychologie als wetenschap een rol te laten spelen in de aanpak van de Corona - crisis. 

De oproep viel niet in dovemansoren. De GEES vroeg vorige week advies op aan de expertengroep ter voorbereiding van de Nationale VeiligheidsRaad van afgelopen woensdag. De expertengroep pleit sterk voor meer transparantie en maakt haar adviezen dan ook gewoon publiek beschikbaar. 

De expertengroep is geen onderdeel van de VVKP, maar wordt wel ondersteund door ons. Het is een mooi verbindend verhaal onder psychologen over de taalgrens en sectoren heen. De samenstelling van de expertengroep is flexibel en zal ook aangepast worden in functie van de evolutie van de Corona - crisis.

Lees er alles over in ons dossier "Expertengroep Psychology and Corona"