Studiedag VVKP: E-health in de klinische praktijk: hype of hulp?

Wanneer: 
27-09-2019 09:00 tot 17:00
Waar: 
Provinciehuis Leuven
studiedag
Schrijf nu in! De maatschappij digitaliseert in snel tempo. Is E - health het antwoord waarop de klinische praktijk zit te wachten? Of gaat het eerder om een hype die veelbelovend lijkt, maar niet verzoenbaar is met het ambacht van psychologen? VVKP organiseert deze studiedag in samenwerking met QITOnline!

Inleiding

Onze levens spelen zich steeds meer online af, virtuele relaties bestaan naast reële relaties, technologische toepassingen vergezellen vanzelfsprekend ons doen en laten. 

De toegang tot informatie is nagenoeg onbeperkt en gegevensdeling en - verwerking zijn in een muisklik gerealiseerd. 

De digitale revolutie doet zich ook voor in de gezondheiszorg, weliswaar in verschillende snelheden: waar de medische zorg al jaren gebruik maakt van bijzonder geavanceerde technologie, is de geestelijke gezondheidszorg nog vrij ambachtelijk te noemen. Waarom e-mental health zo moeilijk landt in de geestelijke gezondheidszorg, is niet helemaal duidelijk. Het vormt het uitgangspunt van de studiedag die VVKP, samen met QIT, organiseert. E - health kan een antwoord bieden op de talrijke uitdagingen waarmee we in de klinische praktijk geconfronteerd worden: aanbieden van laagdrempelige zorg, zorgen voor continuPiteit in hulpaanbod, bevorderen van zelfwerkzaamheid en autonomie van cliënten, wegwerken van wachtlijsten. 

Maar is E-health het antwoord waarop de klinische praktijk zit te wachten?

Of gaat het eerder om een hype die veelbelovend lijkt, maar niet verzoenbaar is met het ambacht van psychologen?

 

Programma

09u15: Onthaal

09u45: Welkomstwoord voorzitter VVKP (Lotte De Schrijver) & dagvoorzitter (Lien Faelens)

10u00: E-mental health: hype of hulp? (Dr. Tom Van Daele)

10u45: Koffiepauze

11u15: Zijn we onmisbaar of vervangbaar? Mogelijkheden en uitdagingen van e-health in de geestelijke gezondheidszorg (Dr. Nele Stinckens & Claude Missiaen)

12u00 Verrassend intermezzo

13u30 Parallelsessies


14u30 Kofiepauze & belevenisbeurs

15u00 Parallelsessies (herhaling)

16u15 Afsluitend woordje

WASH! zal als een fris regenbuitje op gezette tijden lichtheid, verbinding & zelfrelativering brengen

 

Inschrijven

Inschrijven doe je via dit online inschrijfformulier

Tarieven

 Zoals steeds kunnen VVKP - leden aan voordeeltarief inschrijven! NIP - leden kunnen evenzeer inschrijven als VVKP - lid!

  • VVKP - lid: 105 €
  • Leden overige BFP - verenigingen: 105 €
  • Klanten QIT: 105 €
  • Geen lid of klant?: 160 €

Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt! Vorig jaar was de studiedag uitverkocht!

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht