Start nieuwe cyclus: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Cognitieve Gedragstherapie voor kinderen, jongeren en hun context

Psychotherapie

Data van dit evenement

Uiterste inschrijfdatum
Universiteit Antwerpen
Universiteitsplein 1 , 2610 Antwerpen

Integratieve opleiding

Deze postgraduaatopleiding is integratief en beoogt een grondige praktische en theoretische vorming. Via beide psychotherapeutische hoofdkaders leert men ingrijpen op beleving, cognitie en gedrag van het kind en de jongere in zijn context. Het eigene van deze opleiding ligt in een stevige integratie van het cliëntgericht-experiëntiële en het cognitief-gedragstherapeutische denkkader en therapeutisch handelen.

Doelstellingen

Deze opleiding heeft de zelfstandige uitoefening van de psychotherapeutische hulp aan kinderen, jongeren en hun context als doel. Concreet is de doelstelling deskundigen te vormen die in staat zijn stoornissen, conflicten of moeilijkheden in cognitief of psychosociaal functioneren te verminderen of op te heffen. Op basis van enerzijds het cliëntgericht-experiëntieel en anderzijds het cognitief- gedragstherapeutisch kader leer je stoornissen of problemen te onderkennen, te analyseren en te begrijpen en om adequate methodes, technieken en interventies te kiezen en uit te voeren. Spel- en gedragstherapeutische methoden en technieken, mediatietherapie, gesprekstherapie en systemische interventies staan hierbij centraal. Systemische denkkaders worden gehanteerd voor het begeleiden van de context. Ontwikkelingspsychologische en psychodynamische denkkaders en werkwijzen als psychodrama methodieken, worden geïntegreerd. De opleiding betreft zowel kennis en attitudes als vaardigheden en technieken.

Meer info