De Regionale Psychologenkring Herkenrode nodigt u graag uit voor haar volgende vormingsavond! Een leuke manier om in kleine groep je competenties aan te scherpen en nadien tof te netwerken.

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Psychotherapie

Data van dit evenement

19.00
Vzw De Kids
Borggravevijversstraat 9 , 3500 Hasselt

Inhoud

Op deze avond zal collega Stefaan Vertommen een beeld schetsen van autisme, zoals dat vaak in de volwassenheid tot uiting komt. De accenten zullen liggen op typische camouflage- en compensatiemechanismen die mensen met ASS gebruiken om te blenden met de sociale omgeving en hun anders zijn te verbergen. Er zal stilgestaan worden bij het 'autismevriendelijk interviewen' en bij typische kenmerken met hun verklaringsachtergrond. Verder wil Stefaan een blik geven op de hinderpalen die we zoal tegenkomen in het begeleiden van mensen met autisme doorheen hun levensloop. De invalshoek van de avond is vooral het diagnostisch onderkennen van autisme in de volwassenheid, wat vaak bemoeilijkt wordt door comorbide problemen die eerder regel zijn, dan uitzondering. Tegelijk zal er ook getracht worden om de blik wat te verruimen naar mogelijkheden voor revalidatie en behandeling van comorbide problematieken.

Over de spreker

Stefaan Vertommen is klinisch psycholoog, gedragstherapeut en psychotraumatherapeut.
Werkzaam binnen het Atmosfeer team (conventie referentiecentrum autisme) van het UPC KU Leuven (campus Kortenberg). Momenteel actief in het autismeproject 'Behandelcoördinatie en Outreach' van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid (plan Vandeurzen).

Overige opleidingsachtergrond, zie www.emdr-therapie.be

Praktisch

Doelgroep: alle hulpverleners die met dit thema te maken hebben.

Plaats: Zaal “het Forum”, vzw KIDS, Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt

Parkeren doe je best in de eerste parking van de Kids op de Nieuwe Heidestraat. Volg van daar de bordjes "Forum". 

Deelnameprijs: 25€ voor leden, 35€ voor niet-leden.

Deze activiteit is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.
 

Meer info over de regionale psychologenkring Herkenrode? Bezoek onze website!