Lid worden

Lid worden van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen biedt heel wat voordelen in de dagelijkse praktijk.

We vinden het echter vooral belangrijk dat klinisch psychologen deel uitmaken van een grotere psychologengemeenschap. Via het internet, werkgroepen en studiedagen willen we klinisch psychologen aanmoedigen om elkaar op te zoeken, kennis en ervaring met elkaar te delen en eigen (onderzoeks)projecten op te starten.

Gezamenlijk lidgeld: VVKP, BFP, EFPA & Psychologencommissie

De VVKP maakt, als grootste deelvereniging van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), deel uit van de European Federation of Psychologists Associations (EFPA). De lidmaatschappen werden dan ook aan elkaar gekoppeld. Tegenwoordig biedt VVKP de mogelijk om gelijktijdig met je lidgeld meteen ook je bijdrage voor de Psychologencommissie te vereffenen.

  • Deze bijdrage is sowieso nodig om je bij de commissie te laten registreren en legaal de titel van psycholoog te dragen.
  • Daarnaast is het een voorwaarde om een volwaardig lid van de VVKP te kunnen zijn.

Om je overbodig werk te besparen en de betaling vlot te laten verlopen, biedt VVKP je vrijblijvend de mogelijkheid van een gecombineerde betaling aan. Het totaalbedrag moet je slechts eenmaal en op één rekening betalen (rekeningnummer BFP). Het secretariaat van de BFP stuurt dan de correcte deelbedragen door naar de desbetreffende verenigingen en de Psychologencommissie, zonder dat je daar zelf nog iets voor hoeft te doen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Hoe verloopt de aanvraag en/of hernieuwing?

Alle lidmaatschappen verlopen via BFP. Je wordt doorgestuurd naar de website van BFP waar je je lidmaatschap kan aanvragen en/of hernieuwen. Na afloop word je terug doorgestuurd naar deze website.

Als lid van VVKP ben je automatisch lid van de BFP, de Belgische Federatie van Psychologen.