18-12-19
Ulrike Kool

Een samenwerking van VVKP en huisartsenvereniging Domus Medica

In het kader van een project dat door de FOD Sociale Zekerheid gefinancierd is, werken VVKP en de huisartsenvereniging Domus Media samen om klinisch psychologen en huisartsen beter af te stemmen op elkaar in de aanpak van burn-out. 

De Hoge Gezondheidsraad heeft 2017 een richtlijn uitgebracht over "Burn-out en werk". VVKP heeft daarover een dossier opgesteld. Het doel van dit project is deze richtlijn toe te passen in het werkveld van de huisartsen en klinisch psychologen. Daarvoor werd er vormingspakket opgesteld die de kennis van elkaars vakgebieden verhoogt en de samenwerking van huisartsen en klinisch psychologen uitlegt. 

Het project

Om de richtlijn op een goede manier to te passen in het werkveld, werd voor een vormingspakket gekozen dat uit twee luiken bestaat: 

  1. Een e-learning rond geïntegreerde aanpak van burn 
  2. Vormingspakket voor de lokale groepen van huisartsen en klinisch psychologen

E-learning

De e-learning zal de deelnemers op de hoogte brengen over de stand van zaken van burn-out. De inhoud werd in samenwerking met The Human Link opgesteld en omvat:

  • theoretische kader/definities
  • signalen herkennen (differentiële diagnose) en het gebruik van tools hierbij
  • leren kennen van denkkaders/rollen van huisarts, klinisch psycholoog, A&O - psycholoog, preventie - adviseur, ... 
  • inzicht verwerven in de rol van de adviserend arts en arbeidsgeneesheer
  • hoe, wanneer en naar wie verwijzen
  • hoe termijn van ongeschiktheid bepalen

Om de e-learning door te nemen heb je ongeveer een uur nodig en achteraf werd een quiz afgenomen om te kijken of je klaar bent voor de volgende stap - de vormingsavond. Let wel dat de e-learning nog informatie heeft die in de tweede stap uitgebreider behandeld zal worden, we moedigen dus aan om het pakket samen te doen en niet apart.

Vormingsavond

Een vormingsavond voor lokale groepen van huisartsen (LOK's) en klinisch psychologen zal de deelnemers de kans geven om de informatie uit de e-learning praktisch toe te passen. Ook hier wordt belang gehecht aan een geïntegreerd aanpak en zullen huisartsen en psychologen samen komen om casussen te bespreken.

Voor deze avonden zijn psychologen - moderatoren nodig die samen met de collega huisarts - moderator de groepen leidt.

Hoe volg ik de gratis vorming?

Stap 1

Schrijf je in op de e-learning

Ga hier naar de Domus Medica website

Maak gratis een nieuwe account aan door jouw naam, email en geboortedatum in te geven en kies een wachtwoord. Mogelijks moet je jouw email bevestigen.

Op jouw profiel klik je op “Inschrijven” en je komt op de cursus terecht.

Stap 2

Volg de e-learning

Om de e-learning te starten, klik je op jouw Domus Medica profiel onderaan op “e-learning Geïntegreerde aanpak van burn-out in de huisartsenpraktijk” en je zult van start gaan. Gelieve zeker te zijn dat je browser pop-ups toelaat om naar de  e-learning verwezen te worden

Volg de e-learning en doe de test achteraf. Ben je geslaagd? Proficiat! Je mag naar de vormingsavond in jouw regio komen!

Stap 3

Ga naar de vormingsavond in jouw buurt

Kies uit de lijst hieronder naar welke LOK je zou willen gaan. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen dus schrijf je zeker in door een mail te sturen naar maarten.guldentops@domusmedica.be.

Op de LOK zal je dan samen met huisartsen casussen bespreken en de informatie die je in de       e-learning verworven hebt toepassen. Doorverwijzingen, welke informatie is belangrijk voor de andere zorgberoepen of welke zorgberoepen zijn wanneer betrokken – dat kan allemaal besproken worden. De bedoeling is ook om huisartsen uit jouw buurt te leren kennen, kies dus best een LOK die dichtbij is.

De avond wordt geleidt van een moderator-duo huisarts en psycholoog.

 

Vormingsavonden

DATUM

TIJDSTIP

PLAATS

ADRES

GEMEENTE

11/02/2020

avond

Fruithof   

Sint Theresiastraat 5

Berchem

3/03/2020

avond

Sluisken

Gasthuisstraat 11

Brecht

6/03/2020

avond

Maria Middelares Ziekenhuis - zaal Oost

Buitenring Sint Denijs 30

Gent

12/03/2020

middag

Huisartsenpraktijk Elsdries

Beekstraat 39

Melle

19/03/2020

avond

Vehamed

Kroonveldstraat 44

Dendermonde

26/03/2020

avond

Klein Kasteeltje

Warandelaan 14

Wetteren

26/05/2020

middag

WGC De Sleep

Désiré Fiévéstraat 31

Gent

16/09/2020

avond

Jeugdcentrum Brieljant

Mouterijdreef 20

Deinze

23/09/2020

avond

De Glazen Toren

Domentstraat 47

Affligem

24/09/2020

avond

Cam Hasselt

Elfde Liniestraat 27

Hasselt