Zijn we onmisbaar of vervangbaar? Mogelijkheden en uitdagingen van e-health in de geestelijke gezondheidszorg.

Dr. Nele Stinckens & Claude Missiaen

De digitale revolutie grijpt in op nagenoeg elk aspect van ons leven, ook op de manier waarop cliënten zorg vragen en hulpverleners zorg verstrekken. Waringa en Ribbers (2018) wijzen op vier belangrijke trends in de gezondheidszorg: de digitalisering van de zorginformatie,  het ontstaan van de (zelfstandige) zorgconsument, nieuwe vormen van zorgverlening en meer mogelijkheden voor zelfzorg.

 

Het inbedden van e-health kan mogelijk een antwoord bieden op de diverse uitdagingen waarmee de geestelijke gezondheidszorg geconfronteerd wordt. Beleidsmakers zijn het er over eens dat de sector de verwachte zorgvraag in de toekomst, bij onveranderd beleid, niet zal kunnen opvangen. Het stijgend aantal vragen naar psychische hulp en de budgettaire krapte in de gezondheidszorg vereisen creatieve aanpassingen van het huidig aanbod. Om die reden zijn de laatste jaren in Vlaanderen door de overheid diverse initiatieven genomen om online hulpverlening te stimuleren, zowel inhoudelijk (o.a. studiedagen, informatieve websites) als financieel (projectsubsidies).

 

Een cruciale vraag is echter in welke mate cliënten en hulpverleners zelf openstaan voor innovatieve toepassingen die het traditionele hulpaanbod ondersteunen of aanvullen. Deze vraag vormde het vertrekpunt van een haalbaarheidsstudie die we het afgelopen jaar uitvoerden met steun van het VLAIO. Meer concreet wilden we nagaan welke de kansen en uitdagingen zijn voor het succesvol integreren van e-health in de geestelijke gezondheidszorg. We kozen hierbij radicaal voor het gebruikersperspectief en gingen na welke de ervaren of te verwachte drempels en opportuniteiten zijn volgens cliënten, hulpverleners, beleidsverantwoordelijken en zorgcoördinatoren. We probeerden samen met hen te begrijpen hoe een succesvolle verbinding tussen e-health en reguliere gezondheidszorg best kan gerealiseerd worden. In welke zin zijn we als hulpverleners onmisbaar? Hoe kunnen innovatieve toepassingen het ambacht van psychotherapie aanvullen? Welke aspecten van de psychische zorg kunnen overgenomen worden online tools? Op welke manier draagt e-health bij tot laagdrempelige hulp of meer zorg-op-maat?

 

In deze plenaire lezing presenteren we de ideeën, verwachtingen en bekommernissen van cliënten en collega-hulpverleners die we via diverse kanalen hebben bevraagd. Maar we zijn ook geïnteresseerd in jullie mening en gaan de interactie aan met het publiek.

 

Nele Stinckens is doctor in de psychologie en specialiseerde zich in de cliëntgerichte en emotion-focused psychotherapie. Ze is de coördinator van groepspraktijk Naiade en heeft de dagelijkse leiding van QIT. Ze is staflid van de Postgraduaatopleiding Cliëntgerichte Psychotherapie (KUL) en is verbonden met diverse andere opleidingscentra in België en Nederland.

Claude Missiaen is klinisch psycholoog, cliëntgericht, existentieel en focusing oriented psychotherapeut.  Hij is staflid van de Postgraduaatopleiding Cliëntgerichte Psychotherapie en van de opleiding Counseling in Existentieel Welzijn, beide aan KULeuven. Hij heeft een eigen praktijk en is teamlid van QIT. Als trainer verzorgt hij workshop rond experiëntiële en existentiële thema’s.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht