Weet ik wat jij denkt en voelt? Een overzicht van het onderzoek naar empathische accuraatheid en implicaties voor de klinische praktijk

door Céline Hinnekens, Lesley Verhofstadt, Gaëlle Vanhee & William Ickes

Sinds zijn ontstaan kent het construct empathische accuraatheid (EA), zijnde de mate waarin mensen elkaars onuitgesproken gedachten/gevoelens accuraat kunnen inschatten, talrijke toepassingen binnen diverse steekproeven. Deze bijdrage biedt een overzicht van de bestaande – soms tegenstrijdige – evidentie betreffende de dispositionele en situationele voorspellers van EA. We kunnen besluiten dat EA een complex interpersoonlijk proces is waarbij vooral de verbale cues, particuliere en intrinsieke kennis over het target noodzakelijk zijn. De uitkomst van dit proces kan tot op zekere hoogte geoptimaliseerd worden via vertrouwdheid met het target en onmiddellijke feedback op gemaakte inferenties. Anderzijds blijken ambivalente targets, relatie-bedreigende contexten en onbewuste persoons-specifieke schema’s het maken van accurate inferenties te bemoeilijken.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lees ook