Wat doet VVKP?

De rol en de doelstellingen van VVKP

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) behoort tot de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de European Federation of Psychologists’ Associations. Ze is veruit de grootste representatieve beroepsvereniging van klinisch psychologen in België.

Onze missie

 • De Vlaamse Klinisch psychologen verenigen
 • Klinisch psychologen bijstaan met advies
 • Een maatschappelijke positie die in verhouding is tot onze academische opleiding.
 • Een brug slaan tussen onderzoekers en praktijkbeoefenaars.
 • Deontologisch verantwoorde beroepsuitoefening garanderen.
 • Een betrouwbare gesprekspartner zijn voor overheden, zorgverzekeraars en middenveldorganisaties
 • Participeren aan het maatschappelijk debat via de media
 • Vertegenwoordiging in België en Europa

 

Wat we hiervoor doen

 

 • Belangenbehartiging
  VVKP zet zich in voor de klinisch psychologen als groep. Zo vertegenwoordigen we onze leden tijdens onderhandelingen met de verschillende overheden, RIZIV en de mutualiteiten. Onze erkenning als autonoom gezondheidszorgberoep en het bewaken van een brede, wetenschappelijke onderbouwde psychologie zijn onze speerpunten. Dankzij onze koepels BFP en EFPA kunnen we bogen op heel wat expertise en een breed draagvlak binnen de psychologengemeenschap.

 

 • Leden bijstaan
  Als klinisch psycholoog krijg je vroeg of laat te maken met praktische of ethische problemen bij het uitoefenen van je beroep. Als lid kan je die problemen telefonisch of per e-mail aan VVKP voorleggen. Binnen de vereniging zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zo kunnen we je altijd verder helpen. Als startende zelfstandige kan je daarenboven terecht op een jaarlijkse info- en ontmoetingsdag.

  

 • Brug tussen onderzoek en praktijk
  Dankzij onze verbondenheid met de faculteiten, EFPA en de inspanningen van onze werkgroepen is VVKP ook een wetenschappelijke vereniging. We trachten een knooppunt te zijn in het verzamelen en verspreiden van wetenschappelijke kennis. Via studiedagen, workshops en een eigen tijdschrift verspreiden we die kennis vervolgens binnen de groep. Daarnaast proberen we ledenvoordelen te bekomen bij uitgevers van vakliteratuur en andere vormingsinitiatieven.

 

 • Inzet voor kwaliteit
  De vereniging beheert een eigen register dat gekoppeld is aan vooropleiding en instemming met de deontologische code van psychologen. Bovendien wordt VVKP betrokken in initiatieven van de Hoge Gezondheidsraad, het Federaal KennisCentrum voor de gezondheidszorg (KCE), werkgroepen van de overheid en begeleidingscomités van richtlijnen voor het vaststellen, voorkomen en behandelen van psychische problemen.  

 

 • Gesprekspartner
  Dankzij een groot en groeiend aantal leden die we zoveel mogelijk betrekken (met een jaarlijkse Algemene Vergadering, lokale afdelingen, contact via e-mail en social media, discussies in werkgroepen), worden standpunten van VVKP breed gedragen binnen de gemeenschap van klinisch psychologen. Zo kunnen we als betrouwbare gesprekspartner in dialoog treden met de overheid, mutualiteiten, middenveldorganisaties, andere beroeps- en therapieverenigingen, verenigingen voor cliënten of familieleden. 

 

 • Maatschappelijk debat
  Psychische problemen komen vaak voor en zorgen voor veel lijden bij cliënten en hun naasten. Toch is het moeilijk om er zonder schaamte over te spreken en blijft het behandelaanbod, met name in de eerstelijn, ondermaats. Veel mensen hebben nog steeds geen goed beeld wat een klinisch psycholoog voor hen kan betekenen. Via persberichten, opiniestukken en interviews zorgen we voor duiding en nemen we deel aan het maatschappelijk debat. 

 

Beleidsplan

Binnen VVKP hebben we een traditie om te werken met beleidsplannen, goedgekeurd door onze Algemene Vergadering. Het beleidsplan 2017 - 2019 kan je in bijlage vinden. 

Manifest

VVKP schreef een manifest uit met een oplijsting van 9 standpunten die de VVKP tot hiertoe heeft ingenomen (april 2017). Je kan dit onderaan in de PFD terugvinden.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht