De permanente vormingen georganiseerd door de Vlaamse universiteiten worden hieronder opgelijst. Deze vormingen hebben zich de afgelopen jaren getoond als een belangrijke meerwaarde bovenop de basisopleiding klinische psychologie. 

Postgraduaat Opleiding in de Integratieve Psychotherapie. Optie volwassenen.

De opleiding is integratief. Kennis, inzichten, therapeutische vaardigheden en therapeutische behandelwijzen vanuit de 4 hoofdstromingen — vooral de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en de cognitieve gedragstherapie, in mindere mate de psychoanalytische therapie en de systeemtherapie — worden aangeboden en geïntegreerd in de psychotherapeutische werkwijze.

Interesse?

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken en Campus Duffel
Start oktober 2022

Getuigschrift Eerstelijnspsychologie

De werkgroep eerstelijnspsychologie adviseerde in haar rapport van 2015 om een permanente vorming eerstelijnspsychologie op te zetten. Samen met de KUL, UGent, VUB, het onderzoekscentrum LUCAS en The Human Link en De Koppeling als organiserende vormingsinstituten wordt er gestart met een permanente vorming eerstelijnspsychologie.

Interesse?

Universiteit Gent
2020 - 2022
2500 €
Deadline voor inschrijving

Getuigschrift in de psychologische interventies

Via een praktijkstage onder supervisie van een professor van de faculteit in PraxisP (praktijkcentrum faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) of een andere setting, doen masters in de psychologie of pedagogische wetenschappen ervaring op in het uitvoeren van wetenschappelijk onderbouwde psychologische assessment en interventies en het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.

Interesse?

Praxis P Leuven
2020 - 2021
938,8 €
Deadline voor inschrijving

PEV Psychotraumatherapie

Dit is een wetenschappelijk onderbouwde en integratieve psychotrauma-opleiding voor psychologen, pedagogen, psychiaters en psychotherapeuten die in hun hulpverleningspraktijk met psychotrauma werken, in welke concrete context dan ook.

Interesse?

Praxis P Leuven
2020 - 2021
2500 €

Getuigschrift psycho - oncologie

Verschillende partners sloegen de handen in elkaar om een voortgezette opleiding te maken die psychologen in staat zouden stellen om specifieke competenties te ontwikkelen die van pas komen in de begeleiding van mensen met kanker.

Interesse?

UGent
2020 - 2022
1400 €
Deadline voor inschrijving

Permanente vorming Seksuologie

Een opleiding aan hulpverlener, bouwend op hun bestaande
vaardigheden en kennis, die tracht om de theorie en in het bijzonder de praktijk van de seksuologie aan te leren en te ontwikkelen.

Interesse?

Gent
2020 - 2022
2000 €
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat systeemcounseling

Het tweejarige postgraduaat systeemcounseling leidt hulpverleners op in de systemische en contextgerichte begeleiding van individuen, koppels, gezinnen, families en groepen die ondersteuning willen voor psychosociale problemen.

Interesse?

Thomas More Antwerpen - campus Sanderus
Te bepalen
1600 €

Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie: kinderen en jongeren

Deze opleiding kiest resoluut voor een ervaringsgerichte aanpak. In de cliëntgericht-experiëntiële benadering staat het contact maken met de eigen onderliggende ervaringsstroom en daar symbolisering voor vinden centraal.

Interesse?

Kortrijk KULAK campus
Academiejaar 2020 - 2021
2500 euro
Deadline voor inschrijving

Permanente vorming Gedragstherapie voor kinderen en jongeren

Binnen het specifieke denkkader van de gedragstherapie voor kinderen en jongeren leren de deelnemers op systematische en op basis van de beste wetenschappelijke evidentie problemen analyseren en gedragstherapeutische methoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve hulp te bieden.

Interesse?

Gent
2020 - 2024
2500 €
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie

Deze vierjarige psychotherapie-opleiding biedt zowel een grondige theoretische verdieping als een gediversifieerde praktische vorming vanuit het actuele psychodynamisch en ontwikkelingsgericht denkkader. De opleiding zet in op twee grote sporen, met name kinderpsychotherapie en begeleiding van ouders en context; en dit in kortdurende interventies en psychotherapie met grotere continuïteit.

Interesse?

Praxis P Leuven
2020 - 2021
2500 €
Deadline voor inschrijving

Permanente vorming Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

In het specifieke denkkader van de psychoanalytische theorie leren de deelnemers de onderliggende conflicten en structuur van de aangebrachte klachten te begrijpen binnen de ruimere identiteitsontwikkeling en de verhouding ten opzichte van de ouders en/of andere autoriteitsfiguren,
op grond waarvan een daarbij passende therapeutische context aangeboden kan worden binnen het kader van een psychoanalytische ethiek.

Interesse?

Gent
Te bepalen
2138,30 €

Postgraduaat gedragscounseling

Het tweejarige postgraduaat gedragscounseling leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader en bereidt hulpverleners voor op de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven.

Interesse?

Thomas More Antwerpen - campus Sanderus
Te bepalen
1600 €

Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie: volwassenen

Praktische en theoretische vorming in cliëntgerichte psychotherapie (met opties emotion-focused therapy en existentiële therapie) om in verschillende settings deskundig te kunnen bijdragen tot het verminderen of opheffen van psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen, en het kunnen ondersteunen en bevorderen van persoonlijke groei, emotioneel en existentieel welzijn.

Interesse?

Praxis P Leuven
2019 - 2020
2500 €
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie

De doelstelling van de Postgraduaat opleiding Psychoanalytische Therapie is het vormen van specialisten in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie: individuele en groepspsychotherapie,
partner– en gezinstherapie, zowel binnen ambulant als residentieel kader.

Interesse?

KULeuven
2020 - 2021
2500 €

Permanente vorming Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

Het PEV psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vormt deskundigen die in staat zijn psychische moeilijkheden of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen binnen het kader van de psychoanalytische ethiek.

Interesse?

Gent
Te bepalen
2138,30 €

Getuigschrift counseling in existentieel welzijn

‘Mens-zijn’ kan belicht worden vanuit verschillende bestaanscontexten: je fysieke en materiële wereld; je relaties met anderen; je innerlijk leven; het universele of wat jou als individu overstijgt. Het existentiële uitgangspunt erkent dat je leven een gegeven is.

Interesse?

Online
2020 - 2021
1500 €
Deadline voor inschrijving

Nog geen lid van VVKP?

Investeren in je beroepsvereniging is investeren in je eigen professionele ontwikkeling! Dat is gewoon slim!

Een duidelijke spreekbuis die opkomt voor jouw belangen en die van je cliënten
Kortingen op vormingen, publicaties en abonnementen
Gratis Tijdschrift voor Klinische Psychologie
Gratis advies rond alle thema's die het beroep aanbelangen
Gratis opname in dé verwijslijst in Vlaanderen: het Vlaams Register van Klinisch Psychologen
Als eerste op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de klinische psychologie
Automatisch lid van BFP en EFPA
Lokale verankering dankzij de VVKP - kringen