Voorstel tot financiering klinisch psychologische zorg

Tijdens onze laatste studiedag werd het financieringsvoorstel voorgesteld van onze werkgroep zelfstandige praktijkvoering. De werkgroep werkte 2,5 jaar intensief aan dit voorstel en het is nu klaar om te verspreiden onder de leden en feedback te vragen zodat de Raad van Bestuur een definitief standpunt kan innemen met betrekking tot de toekomstige financiering van klinisch psychologische zorg. 

De werkgroep

De werkgroep zelfstandige praktijkvoering werd opgericht om het bestuur te adviseren rond materies die de zelfstandige collega's aanbelangen. Eén van de eerste adviesvragen die de werkgroep kreeg van het bestuur, was om een advies uit te werken hoe een eventuele toekomstige financiering van klinisch psychologische zorg er zou kunnen uitzien. 

De werkgroep was een gesloten werkgroep. De leden werden geselecteerd om een maximale diversiteit in de werkgroep te krijgen zodat ze representatief kon zijn voor de zelfstandige klinisch psychologische praktijkvoering. Zo bestond de werkgroep uit klinisch psychologen - psychotherapeuten uit de diverse oriëntaties, neuropsychologen, kinderpsychologen, mensen in solo - praktijk, mensen in groepspraktijk, enz. 

De werkgroep werd aanvankelijk voorgezeten door Koen Lowet en daarna door Patrick Engelhardt, die het voorzitterschap tot op heden nog steeds waarneemt. 

Het advies

Een samenvatting van het advies werd reeds voorgesteld op de jaarlijkse studiedag 2017: "De klinisch psycholoog erkend als gezondheidszorgberoep: een roadmap van wet naar praktijk". Je kan hieronder het volledige advies van de werkgroep doornemen. Het advies bestaat uit 3 onderdelen:

- Een voorwoord die het advies kadert

- Het eigenlijke advies

- 2 bijlages met bijdrages van enkele leden van de werkgroep met betrekking tot de actualiteit zoals het KCE - rapport mbt de organisatie van psychologische zorg en de eerstelijnspsychologie. 

Verder verloop

Gezien het belang van deze thematiek heeft het bestuur besloten om een ruime consultatieronde te organiseren onder de leden om feedback te vragen. Dit gaat tenslotte over uw inkomsten, uw toekomst. 

Ten eerste kunt u ons uw feedback bezorgen rechtstreeks via mail na het doornemen van het advies op financiering@vvkp.be

Het advies zal ook voorgelegd worden aan de diverse divisies en andere werkgroepen binnen VVKP. 

Tot slot plannen we ook weer provinciale info - sessies waar we je een stand van zaken geven over de financiering en waar je evenzeer je feedback kunt geven. 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht