Tijdschrift Klinische Psychologie: resultaten van de lezersenquête

door Frederik Houben, Johan Vereycken, Laurence Claes

Van 20 augustus tot en met 31 oktober 2014 werd een online enquête gehouden onder de lezers van het Tijdschrift Klinische Psychologie (TKP). In deze bijdrage worden de belangrijkste uitkomsten samengevat en besproken. De lage responsratio (12,7%) noopt tot een voorzichtige interpretatie van de resultaten. Over het geheel genomen krijgt het tijdschrift op inhoudelijk en vormelijk vlak goede cijfers. De wetenschappelijke artikelen en de boekenrubriek worden het meeste geapprecieerd; de rubriek romans/cultuur scoort het laagst. De respondent oordeelt dat beroepsbelangen, casuïstiek en psychotherapie onderbelicht worden in het TKP en waardeert vooral de informatieve waarde, het actualiteitsgehalte en de wetenschappelijke kwaliteit van het tijdschrift. Voor de aspecten diepgang en praktijkgerichtheid worden gemiddeld lagere cijfers gegeven. Alle vormaspecten van het TKP krijgen een goede waardering. De digitale toegang van het TKP op de website van de uitgeverij Acco is een pijnpunt: deze mogelijkheid is amper bekend bij de respondent en wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren. Ten slotte verkiest de lezer voor de toekomst een combinatie van een papieren versie van het TKP met een digitale toegang.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lees ook