Terugbetaling voor klinisch psychologen

Op deze overzichtspagina trachten we alles voor je te verzamelen wat te maken heeft met de terugbetaling van psychologen. Momenteel is er immers nog geen algemene terugbetaling voor klinisch psychologische prestaties. Een werkgroep van de VVKP bereidt het terugbetalingsdossier voor. 

In tegenstelling tot de prestaties van andere zorgverstrekkers (zoals artsen, tandartsen, kinésitherapeuten, enz.) worden deze van (klinisch) psychologen nog niet vergoed door de ziekteverzekering. Dit is te betreuren aangezien dit een ernstige drempel betekent tot psychologische hulpverlening in België. De psychologen trachten hier in de eerste plaats zelf iets aan te doen. Gemiddeld bedraagt het tarief van een klinisch psycholoog in België slechts de helft van een collega in Nederland.

Op de website van onze koepel BFP kan je een helder overzicht vinden van de terugbetalingsinitiatieven van de verschillende mutualiteiten.

Tevens kan je op de website van de BFP een handig artikel vinden om je tarief te bepalen.