Suïcidepreventie in Amsterdam

door Lyna Polikar & Marcel Buster, 44ste jaargang, nr. 4

Sinds 2007 stijgt het aantal suïcidedoden in Nederland en in andere Europese landen, mogelijk in verband met de economische recessie. In 2012 zijn in Nederland 1753 mensen overleden als gevolg van zelfdoding, een aantal dat neerkomt op 10,5 slachtoffers per 100.000 inwoners. Het  suicidepreventieproject is opgezet door de Amsterdamse Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).  Juist op gemeentelijk niveau zijn de instellingen die betrokken zijn bij suïcidepreventie het best samen te brengen. Doel van het Amsterdamse suïcidepreventieproject is het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam. Een afgeleide doelstelling is de bevordering van een regionaal samenhangend zorgaanbod. Tijdens de uitvoering worden ook de lacunes en knelpunten in het zorgaanbod en eventuele problemen bij verwijzing en vervolghulp geïnventariseerd. Deze knelpunten worden onder de aandacht van de lokale partners gebracht waardoor zij gestimuleerd worden om bij te dragen aan een sluitende zorgketen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het opbouwen van lokale netwerken rondom dit thema.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lees ook