Simulatiedetectie van cognitieve stoornissen tijdens neuropsychologische expertisen

door Johan Vereycken

Internationale onderzoeksgegevens brengen een hoge prevalentie van overdrijving of simulatie van cognitieve stoornissen aan het licht tijdens neuropsychologische expertisen, vooral bij patiënten met een licht traumatisch hersenletsel. Gericht onderzoek naar de geloofwaardigheid van de gepresenteerde cognitieve klachten is dan ook een noodzaak. In deze bijdrage schetsen we de wetenschappelijk onderbouwde  instrumenten die hiervoor voorhanden zijn: cognitieve symptoomvaliditeitststests en ‘embedded’ indicatoren van de traditionele neuropsychologische tests. We formuleren voorts evidence-based aanbevelingen voor een aantal prangende praktijkproblemen die het gebruik van deze instrumenten met zich meebrengt.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lees ook