Register van klinisch psychologen

In het register kan je naar gecertificeerde klinisch psychologen zoeken. Zij voldoen aan alle wettelijke voorwaarden en onderscheiden zich doordat ze zich voortdurend bijscholen en op de hoogte stellen van alle nieuwe ontwikkelingen in het domein van de klinische psychologie. 

1. Wat is het register?

Het register VVKP is een publiek toegankelijk register waar je vlot klinisch psychologen in Vlaanderen kan zoeken volgens verschillende modaliteiten. De kwaliteit van het register wordt bewaakt door een commissie, die erop toeziet dat iedereen wel degelijk beantwoordt aan de criteria van een klinisch psycholoog in afwachting tot de wet Muylle in werking zal treden. Vanaf 1 september 2016 zullen enkel door de overheid erkende klinisch psychologen toegelaten worden op het register van VVKP.

2. Functie en doel van het register

In de eerste plaats is het de bedoeling dat mensen via het register vlot een klinisch psycholoog kunnen vinden bij hen in de buurt. Klinisch psychologen op het register onderscheiden zich van andere klinisch psychologen. Leden die zich op het register kenbaar maken onderscheiden zich immers op een aantal domeinen in vergelijking met hen die dit niet doen:

 • Zij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen voor psychologen in dit land.
 • Zij garanderen een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening door lid te zijn van de erkende beroepsvereniging en op die manier toegang te krijgen tot alle noodzakelijke informatie om het beroep uit te oefenen.
 • Zij garanderen een open en transparante houding ten aanzien van hun gevolgde opleidingen en bijscholingen door deze te laten controleren door een commissie van gelijken.
 • Zij engageren zich om hun beroepsniveau op peil te houden door middel van permanente vorming en dit opnieuw te laten controleren door een commissie van gelijken.

Op deze manier biedt de toelating op dit register een aantal specifieke kwaliteitsgaranties voor de patiënt/cliënt die psychologische hulp zoekt.

3. Toelatingsvoorwaarden

Het register maakt melding van 3 categorieën:

Klinisch psychologen in supervisie 

Dit is de groep van pas afgestudeerden na een 5 – jarige master opleiding in het domein van de klinische psychologie. Psychologen onder deze categorie zijn bezig  met hun jaar gesuperviseerd werken. Zij mogen het beroep uitoefenen, doch blijven nog een jaar onder supervisie van een ervaren collega.

Voorwaarden:

 • Master in de psychologie binnen het domein klinische psychologie
 • Minimum 6 maanden stage hebben gevolgd in een klinisch domein
 • Geregistreerd door de Psychologencommissie
 • Lid van VVKP

Een werksetting behoort tot het klinisch domein indien deze de mogelijkheid biedt om de student voor te bereiden op de acten die de klinisch psycholoog wettelijk mag stellen, zijnde: de preventie, de opsporing, het onderzoek, het stellen van een psychodiagnose, de begeleiding en de behandeling van psychisch en psychosomatisch lijden bij mensen.

 

Gecertificeerde klinisch psychologen 

Dit is de groep van klinisch psychologen, die hun opleiding hebben voltooid, alsmede hun jaar gesuperviseerd werken hebben afgerond. Zij kunnen autonoom het beroep uitoefenen.

Voorwaarden:

 • Master in de psychologie binnen het domein klinische psychologie
 • Minimum 6 maanden stage hebben gevolgd in een klinisch domein
 • Geregistreerd door de Psychologencommissie
 • Lid zijn van VVKP
 • In het bezit van een visum om de klinische psychologie te mogen beoefenen. 

 

Klinisch psychologen - supervisoren

Dit is de groep van klinisch psychologen, die op zijn minst 5 jaar actief is in het domein van geestelijke gezondheid. Zij engageren zich om de klinisch psychologen in supervisie te begeleiden voor de periode van één jaar.

Voorwaarden:

 • Master in de psychologie binnen het domein klinische psychologie
 • Min. 6 maanden stage hebben gevolgd in een klinisch domein
 • Geregistreerd door de Psychologencommissie
 • Gecertificeerd klinisch psycholoog
 • Lid zijn van VVKP
 • Min. 5 jaar equivalent voltijdse werkzaamheid als klinisch psycholoog in het domein klinische psychologie