Overzicht psychologenkringen VVKP

Voor de afbakening van het werkingsgebied baseren we ons op de goedgekeurde Eerstelijnszones. Het doel is om in elke eerstelijnszone een psychologenkring op te starten. 

De psychologenkringen die op deze website staan, zijn de kringen die reeds opgestart zijn. Indien uw regio er niet tussenstaat, betekent dit dat er nog geen kring opgestart werd. U mag steeds contact opnemen met lynn.delfosse@vvkp.be

 

Lees ook