Over klinisch psychologen

Klinisch psychologen gebruiken hun psychologische kennis en ervaring om cliënten met problemen rond hun gezondheid of welzijn te helpen.

Het kan daarbij gaan om

  • relatief vaak voorkomende emotionele problemen (bijv. angst of stress)
  • gedragsproblemen (bijv. verslavingen)
  • en relatieproblemen of om minder vaak voorkomende gedragsstoornissen en psychische stoornissen.

Het doel van klinisch psychologen is om hun cliënten van die problemen af te helpen of op zijn minst te helpen er beter mee om te kunnen gaan zodat de negtieve impact ervan vermindert. De belangrijkste opdrachten van de klinisch psycholoog zijn onder te brengen in drie activiteitsdomeinen: diagnostiek, therapie en preventie. De klinisch psycholoog houdt zich bezig met de eerste opvang van cliënten (intake, diagnostiek en indicatiestelling), met crisisinterventie, psychosociale begeleiding, consultatie, counseling en psychotherapie.

Klinisch psychologen beantwoorden vragen als:

  • Hoe kan ik beter met anderen communiceren?
  • Hoe kan ik mijn angst of stress verminderen en er beter mee omgaan?
  • Hoe kan ik leren omgaan met mijn ziekte of handicap?
  • Hoe kan ik van mijn drankverslaving afkomen?
  • Hoe kan ik werken aan mijn relatieproblemen?
  • Welke psychische problemen zijn er bij die persoon aanwezig?
  • Wat is de oorzaak van mijn psychische problemen?

Klinisch psychologen werken in de eerste lijn, in ambulante diensten en in semi-residentiële of residentiële instellingen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht