Wat betekent de val van de federale regering voor ons?

22-01-2019
Val regering Michel
Recent ging de regering Michel over in lopende zaken. Wat zijn de concrete gevolgen voor ons als psychologen? 

Implicaties voor de wet op de GGZ - beroepen

De wet van 10 juli 2016 is een kaderwet en heeft dus een aantal koninklijke besluiten nodig om operationeel te worden. De Federale Raad heeft haar adviezen uitgebracht om de professionele stage en de individuele erkenningen mogelijk te maken. Deze hangen samen met een algemene wijziging van de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. Beide liggen momenteel bij de Raad van Staten voor advies. De val van de regering maakt dat deze niet meer vanuit de regering ingediend kunnen worden. Er zal dus een parlementaire meerderheid gevonden moeten worden om ze alsnog goedgekeurd te krijgen. Vanuit VVKP doen we er alles aan om die meerderheid toch nog te vinden om de verdere uitvoering van de wet geen vertraging op te laten lopen. 

Implicaties voor de terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

Het vallen van de regering heeft geen implicaties voor de nakende terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg. Deze terugbetaling was al langer politiek goedgekeurd en het budget werd reeds vrijgemaakt voor het RIZIV. Er is met andere woorden geen nieuw politiek besluit nodig, de terugbetaling kan gewoon in lopende zaken uitgevoerd worden. 

Hervorming Psychologencommissie

Vanuit de minister van middenstand was er een wetsontwerp klaar gemaakt rond een hervorming van de bestaande Psychologencommissie. Deze hervorming zou onder andere rechtstreekse verkiezingen mogelijk maken voor leden van de plenaire vergadering, installeerde een regeringscommissaris in de commissie, enz. 
Voor VVKP bood dit ontwerp echter geen oplossing voor de problemen van klinisch psychologen. Nu we een erkend gezondheidszorgberoep zijn, hebben we nood aan een eigen deontologisch orgaan onder het voogdijschap van de minister van volksgezondheid. Enkel op die manier behouden klinisch psychologen zeggenschap over hun eigen deontologie en voorkomen we dat we alsnog op deontologisch vlak alleszins "geparamedicaliseerd" worden door de medische deontologische organen. De VVKP is dus vragende partij dat de Psychologencommissie evolueert naar een volwaardige orde voor klinisch psychologen

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht