VVKP uitgenodigd door IFIC in het kader van de onderhoudsfase

28-02-2019
IFIC
Het IFIC heeft gehoor gegeven aan de vraag van VVKP om de referentiefuncties die voor psychologen werden uitgewerkt onder de loep te nemen tijdens de onderhoudsfase. 

Onderhoudsfase

Van meet af aan was duidelijk dat IFIC de bal had misgeslagen voor wat betreft de functies relevant voor klinisch psychologen. Er waren slechts 2 functies uitgewerkt die rechtstreeks betrekking hadden op psychologen (5070 en 5020), die bovendien niet in lijn waren met het wettelijk kader voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen noch met het profiel van de Hoge Gezondheidsraad. Bovendien ontbrak zowat elk specialisme in de klinische psychologie en betekende het nieuwe loonmodel van IFIC de facto loonverlies voor onze beroepsgroep daar de overgrote meerderheid de basisfunctie van psycholoog kreeg toebedeeld. 

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de overgrote meerderheid van psychologen in de zorgsector intern en later ook extern beroep aantekende tegen zijn of haar functietoewijzing. VVKP heeft van meet af aan ingezet om het werk van de functies te herdoen via de onderhoudsfase. De divisie voorzieningen bereidt dit momenteel voor. 

Acties en verdere stappen

Het ongenoegen van de collega's binnen de voorzieningen is bijzonder groot en de actiebereidheid is groot. Wanneer de gesprekken tijdens de onderhoudsfase zouden mislukken, sluit de VVKP verdere acties en stappen niet uit. Momenteel is ze in overleg met haar huisjuristen om de juridische mogelijkheden te verkennen. 

In afwachting raden we iedereen aan om op hun keuzeblad duidelijk te vermelden dat je niet akkoord gaat met de toegewezen inhoud van de functieclassificatie en dat je het resultaat van de onderhoudsprocedure afwacht. 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht