VVKP roept op tot meer verbinding en collegialiteit in de Facebook - group "Klinisch Psychologen in Vlaanderen"

01-03-2019
Facebook groep Klinisch psychologen in Vlaanderen
Naar aanleiding van de continue en vooral vrijblijvende aanvallen op de VVKP, roept het VVKP - bestuur op tot meer samenhorigheid en verbinding onder psychologen.  Net nu moeten we samen aan 1 koord trekken in plaats van elkaar aan te vallen. Heb je vragen over een VVKP - standpunt? Stel ze dan in plaats van meteen de negativiteit op te zoeken. 

FB Klinisch psychologen in Vlaanderen

De Facebook - groep "Klinisch Psychologen in Vlaanderen" werd gestart door een aantal collega's in volle (en terechte) verontwaardiging over het IFIC - dossier. In een mum van tijd werden meer dan 3.000 collega's verzameld in deze groep. Aanvankelijk werd er in de groep constructief uitgewisseld over verschillende grote en kleine dossiers. 

De laatste maanden stellen we echter vast dat de groep vooral gebruikt wordt door enkelen om de VVKP bewust zwart te maken en in diskrediet te brengen. Bewust of onbewust worden onwaarheden de wereld ingestuurd en worden bestuurders persoonlijk aangevallen. Net nu, in deze spannende tijden met terugbetalingen en IFIC - toestanden, is samenhorigheid onder klinisch psychologen, meer dan ooit belangrijk! 

Het VVKP bestuur bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, collega's die hun vrije tijd opofferen om de discipline van de klinische psychologie, het beroep van klinisch psychologen en hun cliënten te ondersteunen. Haar enige betrachting is om zoveel mogelijk klinisch psychologen te verenigen ongeacht hun specialisatie, werksetting of therapeutische oriëntatie.

Wij verdedigen een sterke en diverse klinische psychologie, wetenschappelijk onderbouwd in de breedste zin van het woord. Wij strijden tegen een verenging of protocolisering van de discipline, wat een karikatuur zou zijn van onze wetenschappelijke onderbouwing. Wij strijden voor een betere erkenning en positie van onze klinisch psychologen, die jarenlang gedaan hebben wat de overheid nagelaten heeft te doen, namelijk psychologische zorg leveren aan zij die het nodig hebben. Wij delen deze waarden samen met onze Europese en internationale collega's. Onze houding is een constructieve houding: wij kiezen ervoor om systemen van binnen uit te veranderen in plaats van te schreeuwen aan de poort zonder gehoord te worden. 

Wij voelen ons gesteund door de sterke stijging in ledenaantallen van de voorbije jaren en de positieve feedback van onze leden op wat we doen in het volle besef dat het altijd beter kan en dat we het moeten doen met beperkte middelen en mensen. De VVKP is een open vereniging, ze wordt democratisch gestuurd door haar leden, éénieder is vrij om zich verkiesbaar te stellen voor de Algemene Vergadering. 

Het is precies daarom dat de VVKP de deelnemers in de facebook - groep oproept tot samenhorigheid. VVKP wil verbinden, terwijl er in de groep soms gekozen wordt voor splijting. We zien dat veel deelnemers aan de groep geen lid zijn van VVKP, vaak onwetend en slecht geïnformeerd. We kunnen alleen maar hopen dat zij hun weg vinden naar de VVKP, zodat ze hun vragen kunnen stellen en antwoorden met kennis van zake kunnen krijgen. Heb je vragen of bedenkingen bij een standpunt van VVKP? Stel ze dan eerst vooraleer je ons en onze vrijwilligers aanvalt. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht