VVKP gehoord in het kader van de onderhoudsprocedure IFIC

25-03-2019
IFIC
Een delegatie van de VVKP werd recent ontvangen door het IFIC in het kader van de onderhoudsprocedure. Er werd geluisterd naar de bezwaren van de VVKP met betrekking tot de huidige functies en de volgens ons ontbrekende functies. We werden geïnformeerd over de verdere procedure. 

De onderhoudsfase

IFIC voorziet in een jaarlijkse onderhoudsfase waarin de sector problemen met de huidige functies of ontbrekende functies kon aankaarten. Nodeloos om te zeggen dat met de start van IFIC zowat iedereen in de sector problemen of mankementen ziet en dus er een lange consultatiefase lopende is om alle betrokken verenigingen te horen. 

Recent was het dus onze beurt. De VVKP werd ontvangen door een delegatie van de sociale partners (vakbonden en werkgevers), het zijn zij immers die IFIC hebben opgericht. De VVKP kaartte in eerste instantie de juridische problemen aan met betrekking tot de huidige functies 5020 en 5070. Deze zijn immers niet in overeenstemming met de nieuwe wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. De VVKP vroeg om deze met prioriteit te herzien en hiervoor gebruik te maken van het competentieprofiel met betrekking tot de autonome beoefening van de klinische psychologie

Vervolgens kaartte de VVKP ook de complete afwezigheid aan van alle specialisaties in de klinische psychologie. Nergens is er in het IFIC model ruimte voorzien om specialisaties zoals vb. psycho - oncologie of neuropsychologie te honoreren, terwijl deze wel specifiek voorkomen in diverse reglementeringen zoals vb. RIZIV - overeenkomsten. VVKP heeft de gevraag gesteld om een korte technische werkgroep met vertegenwoordigers van de divisie voorzieningen op te richten om de bijkomende specialisatische functies op te nemen. 

De VVKP kondigde aan dat, eens de inhoudelijke functies op punt gezet wordt, de bijhorende weging opnieuw dient herbekeken te worden. De huidige weging ten opzichte van de functies 5020 en zeker 5070 is immers niet te verantwoorden ten opzichte van het huidige takenpakket, in vergelijking met andere gelijkaardige functies of in vergelijking met het buitenland. 

Resultaat

De IFIC - delegatie legde de complexiteit uit van het hele gebeuren en hoe lang het proces nodig heeft gehad om tot stand te komen. Tegen de tijd dat de functies uitgewerkt werden, had de realiteit het werk al ingehaald en ze erkenden meteen dat dit zeker voor ons beroep het geval was. 

Nadat iedereen gehoord is, die gehoord zou moeten worden, zal de delegatie aanbevelingen maken welke groepen/functies prioritair behandeld moeten worden. Dit zal later in de loop van het jaar beslist worden en kenbaar gemaakt worden. De delegatie gaf daarbij aan dat een mogelijke piste zou kunnen zijn dat er een opsplitsing zal gemaakt worden in de behandeling van de bestaande functies waar een juridisch probleem is enerzijds en anderzijds de oprichting van nieuwe functies die wellicht meer tijd in beslag zal nemen. 

We wachten dus even af tot de consultatiefase rond is en IFIC haar prioriteiten bekend heeft gemaakt. Ondertussen werkt de divisie voorzieningen verder aan de verschillende specialisaties. Een volgende bijenkomst is voorzien op dinsdag 26 maart in het AZ Sint - Maarten. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht