Volgens de organisatoren was de 1e Staten - Generaal een groot succes!

26-03-2019
Staten Generaal GGZ
Maar liefst vierhonderd ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, zorgverleners, directie- en kaderleden, beleidsmakers en academici zakten af naar Antwerpen om een aantal pijnpunten in de huidige geestelijke gezondheidszorg door te spreken. Ook ministers Jo Vandeurzen en Maggie De Block kwamen langs en moedigden het initiatief aan. De aanwezigen aanhoorden panelgesprekken over wachttijden, financiële drempels voor patiënten, zorgcontinuïteit en de perverse impact van de huidige financiering. Na elk debat werd er gestemd over een of meerdere stellingen, zodat een duidelijk prioriteitenlijstje kon worden bepaald. Guy Tegenbos en Chris Van den Abeele leidden alles in goede banen.

Spread out the word: definitieve output online!

Hier is het finale noodplan terug te vinden met alle resoluties (en hun onderbouwing) van deze eerste Staten-Generaal. Mogen we jullie vragen om deze tekst zo uitgebreid mogelijk te verspreiden via websites en nieuwsbrieven, en te delen via sociale media? Laat deze gedragen tekst overal ingang vinden, zodat het geen dode letter blijft! Op dezelfde pagina vind je ook de uitkomst van de stemmingsrondes.
Tijdens de panelgesprekken op 14/3 (en nadien) werd er ook ijverig getweet, onder de hashtag #sggg. Je kan alle quotes en discussies terugvinden met een druk op de link. Wil je verder discussiëren, gebruik dan zeker ook #sggg!
 

Verdere stappen

We stuurden het finale noodplan intussen al naar de media, en weldra ook naar de partijvoorzitters. We zullen aandringen op overleg, want patiënten in de GGZ verdienen beter. De beelden die tijdens de Staten-Generaal werden gedraaid zullen onze boodschap levendig houden - ze komen te gepasten tijde online. We houden jullie graag op de hoogte via @SG_GGZ en toekomstige nieuwsbrieven. In elk geval werd alvast beslist tot een tweede Staten-Generaal van de GGZ in maart 2021.

Standpunt VVKP

De Staten - Generaal was een organisatie van het Forum Geestelijke Gezondheid, wat bestaat uit het nieuwe steunpunt GGZ en de collega's psychiaters uit de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. We waren dus niet direct betrokken in de organisatie ervan, al kunnen we ons zeker vinden in de meeste stellingen die in het noodplan naar voren worden geschoven. In de voorbije jaren hebben we reeds diverse pogingen gezien om de complexe en versplinterde GGZ - sector te verenigen, het is wat afwachten hoe sterk deze beweging zal zijn. In alle geval stellen we ons als VVKP constructief op en blijven we samenwerking zoeken met alle relevante stakeholders in de sector met daarin onze beroepsgroepsspecifieke vragen in het achterhoofd. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht