Vlaanderen keurt 14 regionale zorgzones goed!

06-05-2019
Afbakening regionale zorgzones
Met de hervorming van de eerstelijnszorg werkt Vlaanderen aan een sterkere en meer samenhangende eerste lijn. Dat houdt in dat de ondersteuning van de zorgaanbieders in de eerste lijn anders wordt georganiseerd. Ook op het regionale niveau. Op dat niveau organseren we bepaalde aspecten van zorg en ondersteuning die een zekere schaalgrootte nodig hebben om efficiënt te zijn.

14 regionale zorgzones


Vrijdag 29 maart keurde de Vlaamse Regering de afbakening goed van de regionale zorgzones. Iedere gemeente en eerstelijnszone kwam in één regionale zorgzone terecht. In totaal telt Vlaanderen voortaan 14 regionale zorgzones.

De vorming en afbakening van de eerstelijnszones verliep via een bottom-up proces. Niet zo voor de regionale zorgzones. Hier kozen we voor een omstandige oefening, waarbij we de werkgebieden van de verschillende Vlaamse zorgactoren op elkaar hebben gelegd om tot de meest passende indeling te komen. De redenen voor deze keuze?

  • we kregen meer en meer vragen voor een afbakening. Heel wat betrokken structuren kijken immers ook vooruit en hebben nood aan een duidelijker zicht op toekomstige indelingen. Met deze goedkeuring door de Vlaamse Regering creëren we die duidelijkheid;
  • we merken op het terrein dat de eerste verkennende gesprekken rond de vorming van regionale zorgzones bezig zijn. Omdat we, net zoals bij de eerstelijnszones, dit proces op een gecoördineerde manier willen ondersteunen, drong een afbakening zich op;
  • de vorming en opstart van de nieuwe structuren op het Vlaamse niveau (VIVEL) en op het lokale niveau (Zorgraden), nopen ons om nu ook met de structuren op het regionale niveau te starten. Zo kunnen de juiste dynamieken tussen de verschillende zones ontstaan.

 

Positief voor ons is dat de regionale zorgzones samen sporen met de werkingsgebieden van de netwerken geestelijke gezondheidszorg. 

Lees meer over deze zorgzones

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht