Validiteit van diagnoses en attesten door klinisch psychologen bij scholen en CLB's

06-03-2019
Naar aanleiding van vragen door onze  leden mbt de validiteit van hun onderzoeken en diagnoses, heeft de VVKP contact opgenomen met de Vlaamse onderwijsadministratie om één en ander uit te klaren. 

Diagnoses en attesten

Nogal wat collega's die werken met kinderen en jongeren voeren hun psychodiagnostisch onderzoek uit overdag en schrijven hiervoor afwezigheidsattesten uit. Ze stellen echter vast dat niet elke school een dergelijk attest aanvaardt.

Bovendien stellen die collega's ook vast dat niet elke school of CLB op een gelijkaardige manier omgaat met de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek en de eventuele adviezen hieruit. Sommige scholen/CLB's eisen bijkomend onderzoek of zelfs gehandtekende attesten van kinderpsychiaters alvorens de geadviseerde maatregelen te willen uitoefenen. 

De VVKP zal nu onderzoeken bij de Vlaamse onderwijsadministratie of er een bepaald regelgevend kader in werking is en of bijkomende toelichting nodig is bij de scholen en het CLB betreffende de nieuwe wet op de GGZ - beroepen. 

We houden je uiteraard verder op de hoogte over de resultaten hiervan. 

We hebben alleszins al een FAQ gecreëerd hierover: Mag ik als klinisch psycholoog een diagnose stellen? 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht