Unizo - FVB maakt kritische bedenkingen bij het Brussels regeerakkoord

09-09-2019
Federatie Vrije Beroepen
De Federatie Vrije Beroepen, waar VVKP ook mee aangesloten is, maakt een aantal kritische bedenkingen bij het Brussel Regeerakkoord, met name over de positie van de vele zelfstandig zorgverstrekkers in het Brussels Gewest en vraagt meer aandacht en steun voor de lokale werking van o.a. onze beroepsgroep. 

1. De meer dan 9.000 Brusselse zelfstandig werkende zorgverstrekkers lijken over het hoofd gezien bij diverse plannen:

  • de ‘statengeneraal voor gezondheid en welzijn’,
  • de ‘welzijns- en gezondheidscontracten’ en
  • de ‘waarborgen’ voor personen met een verminderde zelfredzaamheid.

 

Nochtans leveren zelfstandige zorgverstrekkers een erg belangrijke en laagdrempelige bijdrage aan de eerste lijn. Het gaat concreet niet alleen om artsen maar ook apothekers, diëtisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, psychologen, seksuologen, tandartsen, thuis-verpleegkundigen en vroedvrouwen. Elk van deze beroepsgroepen dient betrokken en ondersteund te worden.

 

2. Om de ‘externe tweetaligheid’ te realiseren op de eerste lijn, is het belangrijk om het Huis voor Gezondheid verder te ondersteunen in haar werking naar zelfstandige zorgverstrekkers die het Nederlands machtig zijn.

 

3. Meer ondersteuning voor opleiding is ook voor zelfstandigen essentieel. Een belangrijk probleem daarbij is dat de Vlaamse KMO-portefeuille niet gebruikt mag worden in Brussel. Er zou minstens een equivalent daarvan moeten komen.

 

4. In het kader van de doelstelling om de ‘programmering van het zorg- en welzijnsaanbod’ intersectoraal en transversaal te laten zijn en uitgaand van de eerste lijn, kan men overwegen om de werking te ondersteunen van Brusselse kringen van de diverse zorgberoepen. Zij vervullen een belangrijke faciliterende rol voor overleg met andere beroepsgroepen, met de tweede lijn, met andere sectoren, met de lokale besturen, enz. Die steun kan financieel zijn maar ook (eventueel enkel) logistiek, bijv. in termen van vergaderruimtes en communicatie.

 

5. Voor de ‘welzijns- en gezondheidscontracten’ impliceert het hanteren van het wijkniveau als insteek een risico dat men opportuniteiten op andere niveaus kan missen. Zo kan men ongetwijfeld ook veel goeds realiseren door projecten met de zelfstandige zorgverstrekkers als insteek

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht