Systematisch werken met cliëntfeedback: Ledenkorting voor licentie QIT online

23-11-2015
QITonline
QIT online is een webgebaseerde applicatie die hulpverleners toelaat op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier feedback te verzamelen in de loop van het zorgtraject. Veel hulpverleners in Vlaanderen en Nederland hebben dit instrument in hun klinisch aanbod geïntegreerd. Het helpt hen de kwaliteit van hun zorgaanbod te optimaliseren. QIT online kan tevens dienst doen als opleidings- en onderzoeksinstrument. 

Het systematisch werken met cliëntfeedback stelt hulpverleners in staat om nauwgezet de vinger aan de pols te houden en hun therapeutisch aanbod maximaal af te stemmen op hun cliënten. Deze methodiek wordt monitoring genoemd. Onderzoek heeft aangetoond dat monitoring de effectiviteit en doelgerichtheid van psychische hulpverlening kan verbeteren: 

  • Cliënten worden geholpen om belangrijke ervaringen, successen en tekorten in het therapietraject te identificeren en te verankeren. Het vergroot hun therapie-engagement en het stimuleert hun zelfwerkzaamheid. Cliënten ervaren dat ze het roer van hun therapieproces meer in eigen handen hebben. 
  • Hulpverleners krijgen dankzij de voortdurende feedback meer voeling met het cliëntperspectief. Ze kunnen hun aanbod beter afstemmen op de vragen, verwachtingen en noden van de cliënt. Ze worden ook sneller geconfronteerd met problemen in de werkrelatie of processen die dreigen vast te lopen. Op die manier kunnen ze dreigende drop-outs helpen voorkomen. 

 

 Meer info op de website van VVKP: pagina gereserveerd voor onze leden. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht