Stand van zaken terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

27-03-2019
Riziv
Wat zijn de laatste nieuwtjes? Het begeleidingscomité is voor een eerste keer bij elkaar geweest. Er zal dan toch een wetenschappelijke evaluatie plaats vinden en de FOD lanceert een algemene oproep. 

Begeleidingscomité RIZIV

Het begeleidingscomité voor dit project is voor een eerste maal bij elkaar geweest. Het doel van dit comité is om de evolutie van het project op te volgen, aanbevelingen te doen en uiteindelijk het project te evalueren. Het is de eerste structuur binnen het RIZIV waarin klinisch psychologen structureel vertegenwoordigd zijn. 

Cijfergegevens

De FOD is nog volop bezig met het verzamelen van de contracten binnen de netwerken. Men kon dus nog geen overzicht geven van het aantal psychologen per netwerk. Wat wel al duidelijk is, is dat er grote verschillen zijn tussen de netwerken en vooral dan tussen Vlaanderen en Brussel/Wallonië. Het is alleszins nog te vroeg om te bekijken of er aanpassingen nodig zijn. 

Intervisie

Binnen het begeleidingscomité werd er ook afgesproken om naar de netwerken toe te adviseren dat de intervisie best georganiseerd kan worden in samenspraak met de regionale kringen en te werken met collega's die reeds ervaring hebben in de functies ELP zoals beschreven in het rapport VVKP en het onderzoek van LUCAS. De collega's uit de Vlaamse ELP - projecten en uit de PEV Eerstelijnspsychologie kunnen hierin een belangrijke rol spelen. 

Overzicht ELP - psychologen per netwerk

Er werd ook een link gepubliceerd waarop de ELP - psychologen kenbaar gemaakt worden per netwerk. Niet alle netwerken hebben hun gegevens al klaar, maar op het eerste zicht blijkt het aantal ingetekende psychologen in Vlaanderen erg beperkt. Naar verluidt zouden er veel meer Franstalige collega's hebben ingetekend, doch dat overzicht is nog niet klaar op dit moment.

Wetenschappelijke evaluatie

Er werd op het begeleidingscomité aangekondigd dat er dan toch een wetenschappelijke evaluatie zal plaats vinden van het project. Dit was een belangrijke vraag van VVKP. De huidige conventie was het resultaat van een politiek akkoord, waarin heel wat elementen zitten die volgens VVKP nergens op slaan. De wetenschappelijke evaluatie zal toelaten om die elementen te toetsen en de nodige aanbevelingen te doen om de conventie te verbeteren.

Oproep vanuit de FOD

De FOD heeft gevraagd om bijgevoegde informatie te verspreiden onder onze leden. De VVKP blijft consequent haar standpunt herhalen: deze conventie heeft enkel zin voor zelfstandige collega's die reeds actief zijn of actief willen worden in een eerstelijnszvoorziening waarbij die voorziening de kost draagt voor de eerstelijnspsychologische zorgen. We roepen daarom alle netwerken op om dergelijke locaties te voorzien in de verschillende eerstelijnszones. Aan de kringen vragen we om samen te werken met de lokale huisartsenkringen om hen goed te informeren en gezien de beperkte capaciteit, voorrang te geven aan de meest kwetsbaren onder de beoogde doelgroep. 

West - Vlaanderen

Eerder riep de VVKP op tot een boycot specifiek voor West - Vlaanderen. De kringvoorzitters melden dat het overleg is vlot getrokken en de FOD is momenteel nauw betrokken. In samenspraak met de kringvoorzitters zijn er voldoende elementen om de boycot op te heffen.  

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht