Stand van zaken terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

22-01-2019
Riziv
De terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen blijft uiteraard hot topic, maar ook voor onduidelijkheid zorgen. We informeren jullie dan ook over de recentste nieuwtjes en over wat jullie best wel en niet doen. 

Federaal akkoord

De grote lijnen van de conventie werden federaal vast gelegd. Ze waren onderdeel van een politiek akkoord. De VVKP blijft heel kritisch staan ten opzichte van dergelijke werkwijze. Aanvankelijk werd het voorstel voorgesteld als zijnde "de terugbetaling van de zelfstandig psycholoog", ondertussen viert bescheidenheid de boventoon en gaat het over een "beperkte terugbetaling voor een specifieke doelgroep binnen de schoot van de netwerken GGZ". 

Het federaal akkoord wat beklonken werd kan u hier rustig nalezen

Netwerken GGZ nu aan zet

De terugbetaling wordt georganiseerd vanuit de netwerken GGZ. De gesprekken worden dus verder gevoerd op regionaal niveau en ook onze kringen worden hierin betrokken/moeten hierin betrokken worden. Het is net omwille van deze redenen dat we destijds onze kringen hebben opgericht zodat jullie lokaal mee kunnen beslissen!

Op niveau van de netwerken zien we dan ook grote verschillen ontstaan in hoe men met deze conventie omgaat. In principe is het zo dat één ziekenhuis uit het netwerk een budget ter waarde van een haltijdse administratieve kracht krijgt en het netwerk een vast bedrag van 30.000 € krijgt om de ELP'ers te coördineren, opleiding en supervisie te voorzien. 

In sommige netwerken wordt er gebakkeleid om het geld: het ziekenhuis eist vb. een deel van die 30.000 € op, in andere netwerken wordt er samengewerkt over de netwerkgrenzen heen om zo de pot beschikbare middelen groter te maken. Temidden van al dat geweld blijven onze kringen het VVKP - standpunt verdedigen. 

Wat is nu het VVKP - standpunt?

Deze financiering heeft enkel zin voor collega's die een samenwerkingsverband hebben of aangaan met een eerstelijnsvoorziening (vb. Huisartsenpraktijk, CAW, sociaal huis, ...) en  waarvan die voorzieningen bereid zijn om de collega's volledig kostenloos hun consultaties te laten doen. 

Voor alle andere zelfstandige collega's is het zowel omwille van de financiële voorwaarden alsmede de doelgroep niet zinvol om hierop in te tekenen en raden we u dit ten stelligste af!

Veelgestelde vragen

Een aantal collega's contacteerden ons reeds met hun vragen en bezorgdheden.

"Ik ben bang dat als ik niet inteken, ik minder cliënten zal doorverwezen krijgen van de huisartsen in mijn regio"

Daar hoef je niet bang voor te zijn. De middelen zijn zo beperkt dat de huisartsen keuzes moeten maken in wie ze doorverwijzen naar de ELP. Dat zullen in eerste instantie de mensen zijn die ze nu omwille van diverse redenen (financieel, socio - culturele achtergrond, stigma, ...) niet doorverwezen krijgen naar de privé - praktijken. Maw, dit voorstel raakt niet aan je huidige patiëntenpopulatie. 

"Ik heb reeds een samenwerking met een huisartsenpraktijk, zij verwachten dat ik inteken op dit voorstel"

De huisartsen dienen goed te begrijpen dat je zo'n 20% van je omzet zult verliezen aan deze tarieven. Zij zullen, met andere woorden, dus bereid moeten zijn om je te compenseren voor dat verlies door vb. je kostenloos consultaties te laten houden. Zij dienen bovendien ook goed te begrijpen dat het niet enkel hun patiënten zullen zijn die naar je doorverwezen worden. Jouw ELP -  uren worden immers centraal beheerd door het netwerk en om het even welke huisarts kan afspraken bij u inplannen.

"Heeft deze conventie een gevolg voor mijn andere werkzaamheden als klinisch psycholoog?"

Neen, in geen geval. Als je één van de vele collega's bent die verschillende posities combineert, dan is het mogelijk dat je kiest om een ELP - functie in te nemen. In het contract wat je ondertekent, ga je je engageren voor een beperkt aantal uren en consultaties. Je dient ook te specifiëren op welke locatie dat is. Met andere woorden, dat contract heeft geen enkele werking op andere locaties waar je consultaties verricht als klinisch psycholoog, vb. je eigen praktijk. Je bent dus niet gebonden aan de voorwaarden van het ELP - contract (tarieven, doelgroep, ...) voor je eigen praktijk. 

"De deadline is 11.02.19, ik heb dus niet veel tijd meer om te beslissen."

Ook dat is niet waar. Je hebt rustig de tijd om de kat uit de boom te kijken en te wachten tot je een beter zicht hebt op hoe het in jouw regio gaat uit zien. De lijst van klinisch psychologen/orthopedagogen die een ELP - functie innemen zal om de 3 maanden een update krijgen. 

In alle geval zit je met vragen, aarzel dan niet en contacteer onze cel beroep via koen.lowet@vvkp.be of jouw plaatselijke kring voor meer informatie!

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht