Selectie uit BPS Research digest: "There Is Limited Evidence To Support The Widely Held Belief That Psychotherapy Changes The Body As Well As The Mind"

28-05-2019
British Psychological Society_Research digest
De BPS research digest geeft het woord in een blog aan Dr. Tomas Witkowski die via recente meta - analyses bloot legt dat de impact van psychologische interventies op het lichaam toch niet zo groot lijkt te zijn als algemeen wordt aangenomen. 

Collega Witkowski geeft meteen terecht aan dat één van de problemen met een dergelijke meta - analyse is dat de onderzochte studies vaak heel diverse methodologieën aan de dag leggen. Toch legt zijn blog een aantal fundamentele vragen bloot:

- Is er dan toch meer te zeggen voor het Kartesiaans dualisme? Zijn geest en lichaam minder verbonden dan aanvankelijk gedacht?

In elk geval is het een mooi voorbeeld waar hedendaags klinisch psychologisch onderzoek mee bezig is. Niet welke interventie is de beste (daarmee het stromingendebat verlatend), maar wel "waarom werken psychologische interventies? En bij wie? En wanneer?..."

Lees meer. 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht