Programma Studiedag VVKP 2018

26-10-2018
“Klinische psychologie en transdiagnostisch werken” Een nieuwe aanpak naar diagnostiek en behandeling, DSM-overstijgend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Comorbiditeit is meer regel dan uitzondering geworden. Tot een 10-tal jaar geleden focuste onderzoek zich voornamelijk op stoornisspecifieke processen waarbij de DSM het uitgangspunt was. Classificering van psychische stoornissen volgens de DSM heeft ons veel gebracht: er is een gemeenschappelijke taal gekomen onder behandelaars en onderzoekers en het begrip van stoornissen is toegenomen. Echter, toenemend wordt onderkend dat de limieten van het classificeren zijn bereikt. Er is veel heterogeniteit bij eenzelfde diagnostisch label, en omgekeerd zijn er gemeenschappelijke oorzakelijke, fenomenologische en behandelfactoren bij verschillende stoornissen. Er is behoefte aan preciezere diagnostiek om goed onderzoek te kunnen doen naar psychische stoornissen. Deze DSM-diagnose overstijgende factoren worden transdiagnostische factoren genoemd. Onderzoek heeft een duidelijke switch gemaakt naar het onderzoeken van transdisciplinair werken. Tijdens deze studiedag krijgt u de theoretische achtergrond van een meer transdiagnostische benadering. In de workshops krijgt u de meest veelbelovende transdiagnostische processen te horen met betrekking op onder andere angst-en stemmingsstoornissen en gehechtheid.  

PROGRAMMA

08.30 – ONTHAAL

09.30 – openingswoord voorzitter VVKP (Lotte De Schrijver) + dagvoorzitter (Koen Lowet)

09.45 – “Transdiagnostisch denken: stand van zaken en een blik op de toekomst” (Prof. Dr. Patrick Luyten, KU Leuven)

10.30 – “Transdiagnostische processen bij psychische stoornissen: Van het lab naar de praktijk” (Ernst Koster, Hoofddocent in de klinische psychologie verbonden aan Universiteit                Gent en medezaakvoerder van Psychologenpraktijk De Burcht)      

11.15 – PAUZE

11.30 Transdiagnostische factoren: ‘depressieve stoornis’ en ‘maagpijnstoornis’ zeggen niet zoveel” (Drs. B.F. van Heycop ten Ham (Bas), klinisch psycholoog/gz-psycholoog,                  vrijgevestigd te Zwolle en werkend in een GGZ-Rivierenland te Tiel)

12.30 – LUNCH

14.00 – In-depth sessions (deel 1)

         1. “Neuropsychologie en psychotherapie: De waarde van de transdisciplinaire approach ter bevordering van diagnostiek en behandeling” (Prof. Dr. Rudi De Raedt, UGent                  en Prof. Dr. Evert Thiery, neuropsychiater)

          2. “Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten” (Marie-Lotte Van Beveren, klinisch psycholoog en onderzoeker UGent)

          3. GDPR: need to know (Elfi Goesaert - Domus Medica)

          4. Psychologenkringen: good practices

15.00 PAUZE

15.30 In-depth sessions (deel 2)

          1. "Het lichaam als toegangspoort bij trauma" (Dr. Joeri Calsius, klinisch psycholoog- psychotherapeut, kinesitherapeut, Universiteit Hasselt en vrijgevestigde praktijk)

          2. “Transdisciplinaire inzichten in gehechtheid en gehechtheidsontwikkeling: een futuristische blik op diagnostiek en interventie” (Prof. Guy Bosmans, KU Leuven)

          3. “Risico’s op agressief gedrag inschatten in je praktijk: de valkuilen en de mogelijkheden” (Prof. Kasia Uzieblo; Thomas More, UGent & Steven Degrauwe; UPC Sint-                            Kamillus)

          4. Debat over organisatie van zorg (moderatie: Koen Lowet)

16.30 – Afsluitend woord (Gorik Kaesemans, stafmedewerker geestelijke gezondheidszorg, Zorgnet Icuro)

16.45 – RECEPTIE

 

Een overzicht met de abstracts van het volledige programma kan u hieronder terugvinden. 

Inschrijven is niet meer mogelijk. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht