PEV KLINISCHE PSYCHODIAGNOSTIEK bij kinderen

09-01-2019
De elfde PEV klinische psychodiagnostiek bij kinderen start in het academiejaar 2019‐2020.  Plaats KU Leuven.  


In onze samenleving is er een toenemende vraag naar  psychodiagnotisek vanuit allerlei instanties (Vlaams

agentschap voor Personen met een Handicap, RIZIV, onderwijs, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ziekenfondsen, gerecht, verzekeringen, ...),  collega’s (psychiaters, psychotherapeuten, ...), of vanuit de cliënt zelf. Psychodiagnosek bij kinderen en  jongeren en hun gezin vergt specifieke vaardigheden,   gestuurd door actuele kennis. Deze opleiding vertrekt  vanuit de praktijkervaring om pernente diagnostische  vragen te formuleren, te operationaliseren en te  toetsen aan relevante theoretische kaders. De terugkoppeling en verslaggeving naar de cliënt en de verwijzer krijgen de nodige aandacht, met oog voor diverse werksengs. De opleiding integreert empirische  en hermeneutische inzichten vanuit kwantitatieve en  kwalitatieve paradigma’s om tot verklaringsmodellen  en handelingsgerichte adviezen te komen. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht