Overzicht van de recente media - aandacht

01-03-2019
Koen Lowet gedelegeerd bestuurder VVKP
Minder dan 10 % van de psychologen blijkt ingetekend te hebben op de ELP - terugbetaling. De voorspelling die VVKP van bij het begin al had gedaan, lijkt daarmee uit te komen. Het Nieuwsblad bracht de cijfers naar buiten en daarna gingen de poppen aan het dansen. We trachten een overzicht te geven. 

Interventies in de media

Interventies werden gedaan in de belangrijkste radio – journaals, in het VTM – middagnieuws en diverse kranten. We vinden het absoluut niet kunnen dat we als beroepsgroep afgeschilderd worden als geldwolven en we hebben dan ook een bijkomend persbericht uitgestuurd om de minister en Zorgnet op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Gelukkig werden we gesteund door acties van o.a. de Ugent en diverse collega’s op het terrein, dank jullie wel daarvoor!

We zijn verheugd dat de groep van klinisch psychologen een duidelijk signaal heeft gegeven aan de minister en de ruimere politiek. We hopen dat hier gehoor aan zal gegeven worden in de volgende legislatuur en het nieuwe regeerakkoord. Als VVKP werken we hier volop aan verder achter de schermen.

Het meest krachtige signaal kwam wellicht nog van 2 onafhankelijke opiniestukken van patiënten, die willen we je zeker niet onthouden:

 

Ook het opiniestuk van Kathleen Raskin en collega's slaat de nagel op de kop!

 

Verschillende collega’s die werkzaam zijn in een voorziening verbonden aan Zorgnet – Icuro hebben ons laten weten dat ze erg teleurgesteld zijn in de uitspraken van directrice GGZ van Zorgnet, Mevr. Isabelle Moens en zullen een schrijven richten tot haar vanuit hun persoon of dienst. Het lijkt ons inderdaad dat Mevr. Moens niet zo goed op de hoogte is van de situatie op het terrein, wanneer  ze stelt dat jullie perfect een paar sessies per week tegen een iets lager tarief kunt doen.

Er gaapt inderdaad een grote kloof tussen het aantal dat nodig is en het aantal kandidaten”, zegt ook Isabel Moens van Zorgnet-Icuro, koepel van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg. Die noemt de situatie bijzonder pijnlijk en wijst op de grote verantwoordelijkheid van de beroepsvereniging. “Als psycholoog kan je perfect een paar sessies per week tegen een iets lager tarief doen, om extra kwetsbare mensen te helpen, en de rest van de tijd voortwerken zoals voorheen.

De patiënten zijn de grootste dupe. “Eindelijk is er een extra vorm van terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn. En dan laten we een groot deel van het budget ­gewoon liggen. Een pak mensen die in aanmerking komen voor het voordelige tarief zullen nu toch nog de volle pot betalen.”

Citaat uit het artikel van Het Nieuwsblad, maandag 25.02.19

Dit dossier heeft nogmaals aangetoond hoe belangrijk het is dat we ons als beroepsgroep verenigen en onze stem laten horen. Sluit je daarom aan bij de VVKP en spoor je collega’s aan om hetzelfde te doen. Jullie lidgelden laten ons toe om onafhankelijk te zijn van de overheid!

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht