Naar een geïntegreerd evidence-based practice plan in België

07-08-2019
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Het KCE publiceerde recent op haar website een overzicht over hoe het Evidence - Based Netwerk tot stand is gekomen. Klinisch psychologen behoren vooralsnog niet tot dit netwerk. De VVKP, in volle voorbereiding van haar nieuwe beleidsplan, zal nu onderzoeken in welke mate ze reeds betrokken wenst te worden in dit netwerk. 

Van Evidence Based Medicine naar Evidence Based Practice

Een belangrijk element is alleszins dat men de enge definitie van Evidence Based Medicine verlaten heeft en geëvolueerd is naar "Evidence Based Practice": "Voor een zorgverlener, ongeacht zijn activiteit, vormt EBP de combinatie van drie elementen: 1) de eigen klinische expertise, 2) wetenschappelijk bewijs (‘evidence’ in het Engels), meestal in de vorm van richtlijnen, en 3) de voorkeur en waarden van elke individuele patiënt."

Deze definitie sluit alleszins mooi aan bij de definitie van Evidence Based Psychology zoals die gehanteerd wordt door de American Psychological Association en die onderschreven wordt door alle internationale psychologenverenigingen.

Wat is de plek van klinische psychologie?

De thematiek van "Evidence Based" werken ligt gevoelig in onze beroepsgroep. Vaak wordt de term misbruikt door tegenstanders van de "Wet op de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen" met allerlei doemscenario's over een herleiding van de klinische psychologie tot een protocolaire aanpak, gestoeld op medische principes. De VVKP heeft steeds een strategie gevoerd om via samenwerking en integratie in de bestaande systemen, het beleid beter vertrouwd te maken met de klinische psychologie om dit net te vermijden. Het is goed om te zien dat het KCE nu heel duidelijk spreekt over "Evidence Based Practice" in plaats van het rigidere "Evidence Based Medicine". 

Vooralsnog zijn klinisch psychologen nog niet betrokken in dit verhaal. Nochtans zouden wij als autonoom gezondheidszorgberoep en de VVKP als wetenschappelijke vereniging perfect kunnen aansluiten. We zullen ons daarom eerst grondig informeren bij de initiatiefnemers en onze cel kwaliteit om advies vragen. 

Meer info?

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht