KCE-onderzoek naar de aanpak van ouderenmis(be)handeling: deelname aan online enquête

05-04-2019
Verleent u zorg aan ouderen, beroepshalve of als mantelzorger? Neem dan deel aan onze enquête over ouderenmis(be)handeling!

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voert momenteel een studie uit over ouderenmis(be)handeling. Het is een wereldwijd fenomeen, dat vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet wordt opgemerkt. Bedoeling van de studie is om goede praktijken te verzamelen rond de detectie en aanpak van het probleem. Uiteindelijk zullen we aanbevelingen formuleren voor de beleidsmakers, om het lot van mishandelde ouderen te verbeteren.

Het KCE wil graag via een online enquête, die volledig anoniem is, uw professionele of persoonlijke ervaringen rond ouderenmis(be)handeling kennen. Voor ons is het immers cruciaal om inbreng te krijgen van mensen die dagelijks met ouderen in contact komen!

U kan deelnemen via de volgende link. De deelname vraagt ongeveer 15 tot 30 minuten.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht