Kamercommissie keurt mini - WUG goed, visa verplicht vanaf 01 mei!

28-02-2019
Kamercommissie zet licht op groen voor aanpassingen mini - WUG, waaronder nog een aantal belangrijke wijzigingen voor klinisch psychologen. Tegelijkertijd werd het KB gepubliceerd rond de timing van de visa voor klinisch 

Door de val van de regering was het nog onduidelijk wat dit zou betekenen voor de verdere uitwerking van de wet op de GGZ - beroepen. Recent werden hierin toch nog een aantal stappen gezet. 

Aanpassingen mini - WUG

Er werd in de kamercommissie Volksgezondheid een meerderheid gevonden om de wijzigingen aan de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen (WUG) goed te keuren. Voor het beroep van klinisch psycholoog werden er 3 belangrijke wijzingen aangebracht:

- Er wordt mogelijk gemaakt dat de stagiairs van het professionele stagejaar de klinische psychologie kunnen beoefenen zonder erkenning. In de vorige versie van de wet was dit nog niet geregeld waardoor houders van een diploma in de klinische psychologie, die de stage zouden wensen aan te vangen toch nog steeds onwettige de klinische psychologie  zouden beoefenen. 

- Het woord "autonome" wordt uit de definitie klinische psychologie gehaald. Dit was nodig omdat paradoxaal genoeg de vorige definitie enkel de autonome beoefening van de klinische psychologie beschermde, doch niet de non - autonome. Hierdoor was het mogelijk dat klinische psychologie onder supervisie van een erkend klinisch psycholoog toch nog door om het even wie zou kunnen beoefend worden. Door het woord autonome te schrappen wordt nu het volledige bereik van de klinische psychologie, zowel de autonome als niet - autonome beoefening beschermd en voorbehouden voor diegene die beschikken over een erkenning als klinisch psycholoog. 

De nieuwe definitie luidt als volgt:

Onder de uitoefening van de klinische psychologie wordt verstaan het gebruikelijk verrichten van handelingen die tot doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of het stellen van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen of te begeleiden.

- Er wordt verduidelijkt dat de stage wel degelijk noodzakelijk is om een erkenning te bekomen als klinisch psycholoog. In de vorige versie van de wet stond dit nog verkeerd geformuleerd. 

Wie de volledige  mini - WUG wenst te raadplegen, kan dit via bijgevoegde PDF. De kamercommissie heeft dit nu goedgekeurd, wellicht volgt er een plenaire stemming in de loop van de maand maart. We zullen nog moeten afwachten of het KB Erkenningen dan tijdig nog door de Raad van Staten kan bekeken worden en alsnog gepubliceerd in het Staatsblad in de huidige legislatuur. 

Visum

Een visum is verplicht voor elk gereglementeerd gezondheidszorgberoep om na je opleiding de arbeidsmarkt te kunnen betreden. Ook voor ons als klinisch psychologen zal er binnenkort een visumplicht komen. Het KB hiervoor werd recent gepubliceerd.

Voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen geldt dat een visum verplicht wordt vanaf 01 mei 2019. De procedure om een visum te bekomen zal in een volgend KB bekend gemaakt worden. 

 

 

 
Bijlage(n): 
Deel dit bericht
Deel dit bericht